Pressmeddelande, 14 maj 2018

Arbetslösheten fortsätter sjunka

Arbetslösheten minskar för både inrikes och utrikes födda. Det är också allt fler nyanlända som går till jobb eller studier. I april var arbetslösheten totalt 7,1 procent, jämfört med 7,5 procent för ett år sedan.

I slutet av april var 350 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, jämfört med 364 000 för ett år sedan. Arbetslösheten fortsätter att gå ned bland både inrikes och utrikes födda, även om skillnaden i arbetslöshet mellan de två grupperna är stor. För inrikes födda är arbetslösheten nere på 3,7 procent, bland utrikes födda är den 20,5 procent.

Det är också allt fler nyanlända som börjar arbeta eller studera. Hittills i år har 4 700 personer gått vidare till arbete eller studier efter etableringsuppdraget, Arbetsförmedlingens program för nyanlända. Det kan jämföras med 2 400 personer under samma period förra året och 2 100 personer för två år sedan.

- Vi ser att arbetslösheten sjunker stadigt bland både inrikes och utrikes födda och det går allt bättre för nyanlända. Subventionerade anställningar som nystartsjobb och extratjänster är viktiga vägar in på arbetsmarknaden för den som är ny i Sverige och saknar tillräcklig utbildning eller eget kontaktnät, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I april var 146 000 inrikes födda inskrivna som arbetslösa, en nedgång med 10 000 personer på ett år. Samtidigt minskade antalet inskrivna arbetslösa som är utrikes födda från 208 000 till 204 000 personer.

Kort om arbetsmarknaden i april.
Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017.

• 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 350 246 personer (364 464) varav 53 519 inom etablering (62 440).

• 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,7).* Sammanlagt 46 748 ungdomar (53 837) varav 9 269 inom etablering (12 040).
 
• 180 048 personer var öppet arbetslösa (186 643).

• 170 198 personer deltog i program med aktivitetsstöd (177 830).

• 20 801 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (17 922).

• 38 814 personer fick arbete (37 821) varav 1 344 inom etablering (1 426).

• 6,3 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden.

• 2 951 personer varslades om uppsägning (2 210).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2018.

Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 14 juni
Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

                                                                                              

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed