Pressmeddelande, 06 september 2022

Invigning av Arbetsförmedlingens nya kansli

Nya arbetssätt ska bidra till att lösa arbetskraftsbristen vid större företagsetableringar.

Just nu skapas tiotusentals industrijobb runt om i hela landet. Från batterifabriker till fossilfri stålproduktion. Detta stärker Sverige genom att fler får arbete och säkerställer att svensk ekonomi även i framtiden kommer att vara konkurrenskraftig.

Arbetsförmedlingen har därför beslutat att inrätta ett kansli för samordning av arbetet. Kansliet i Skellefteå kommer även att ha medarbetare i Norrbottens län och har i uppdrag att bidra till förbättrad samverkan med kommuner och arbetsgivare vid större företagsetableringar.

För att markera starten på det nya regeringsuppdraget invigningstalar Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, Maria Mindhammar, generaldirektör Arbetsförmedlingen, Peter Larsson, regeringens samordnare, Karin Ahnqvist, hållbarhetschef Boliden Rönnskär, samt Ida Rönnblom, kanslichef.

Media är välkomna att närvara under invigningen. Möjlighet finns till enskilda intervjuer, kontakta presstjänsten.

Dag: fredagen den 9 september

Tid: 10–12

Plats: Arbetsförmedlingen, Kanalgatan 52, Skellefteå

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se