Pressmeddelande, 17 augusti 2020

Varsel och nyinskrivna vecka 33

Vecka 33 varslades 511 personer om uppsägning. Totalt har nu 93 534 personer varslats sedan början av mars.

Under veckan skrev 9 833 nya personer in sig som arbetslösa. Arbetslösheten uppgår nu till 480 093 personer, vilket motsvarar 9,2 procent.

Av de nya arbetslösa var 3 318 ungdomar i åldern 18–24 år. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 72 937 personer, vilket motsvarar 13,4 procent.

Antalet varslade per län och annan statistik hittas här: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se