Pressmeddelande, 04 maj 2020

Så hanterar Arbetsförmedlingen krisen

Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar med en snabbt stigande arbetslöshet. Myndigheten vidtar nu en rad åtgärder och lämnar idag in årets andra utgiftsprognos till regeringen.

Generaldirektör Maria Mindhammar redogör för hur Arbetsförmedlingen prioriterar sina insatser under den pågående coronakrisen. Vid pressträffen deltar också analyschefen Annika Sundén som kommenterar utvecklingen på arbetsmarknaden.

Tid: måndag 4 maj klockan 13:00
Plats: Arbetsförmedlingens huvudkontor, Elektrogatan 4, Solna
Parkering: P-hus finns strax efter huvudentrén

Medverkande: generaldirektör Maria Mindhammar och analyschef Annika Sundén

Insläpp sker från klockan 12:20 via huvudentrén där receptionen registrerar alla besökare. Medtag legitimation. Pressträffen hålls i en intilliggande byggnad.

Då belastningen på våra nätverk är väldigt stor kan vi inte garantera internetuppkoppling via wifi i samband med presskonferensen.

Länk till pressträffen på youtube  - sändningen startar kl. 13:00

Pressmeddelandet publiceras kl 13:00 på
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden

Anmälan sker till press@arbetsformedlingen.se
Arbetsförmedlingens presstjänst 010-486 10 00

Vi vill påminna om Folkhälsomyndighetens allmänna råd !
 

Välkomna!

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00

press@arbetsformedlingen.se