Pressmeddelande, 12 juni 2020

Arbetsförmedlingen återupprättar kontoren i Hagfors, Hallsberg, Karlskoga och Årjäng

Arbetsförmedlingen har fattat beslut om att återupprätta kontoren i Hagfors, Hallsberg, Karlskoga och Årjäng i samband med sin översyn av den lokala närvaron i landet. Tidigare har kontoren i Härnösand och Hammarstrand återupprättats och bemanningen förstärkts på ytterligare fem orter.

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro på de platser där myndigheten planerat att avveckla sina kontor.

Översynen har hittills medfört att myndigheten återupprättat sex kontor som alltså tidigare var planerade att avvecklas. Tidigare har Härnösand och Hammarstrand återupprättats. Nu har myndigheten fattat beslut om ytterligare fyra kontor. I Hagfors och Hallsberg kommer kontoren att bli fast bemannade. I Karlskoga och Årjäng behåller myndigheten sina lokaler som blir kontor som personalen reser till för bokade besök.  

– Det här innebär att det blir smidigare för våra kunder i närområdet att ta sig till våra kontor. Det ger oss också bättre förutsättningar för samarbete med såväl kommun och andra samarbetspartners som näringslivet, säger Victoria Axberg, regionchef på Arbetsförmedlingen, Region Mitt.

Arbetsförmedlingen har också tidigare fattat beslut om att förstärka kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Arvidsjaur med fast bemanning.

Lösningar i samverkan

Arbetet med att säkerställa den lokala närvaron och möjligheten till fysiska möten fortsätter under 2020. Lokal närvaro kan säkerställas med egna fast bemannade kontor, kontor att resa till eller samarbeten med till exempel kommuner för att ha bokade möten i deras lokaler. Med fler bemannade kontor blir det kortare resvägar när medarbetare ska resa till andras lokaler, exempelvis hos kommuner för bokade möten med arbetssökanden. Det kan också bli aktuellt att behålla kontor där inriktningsbeslutet varit att avveckla kontoret eller i vissa fall öppna kontor som redan hunnit stängas.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att säkerställa att vi kan ge kunder den service de behöver vilket i vissa fall är fysiska möten, vid sidan av digitala tjänster och personligt distansmöte. Förutom egna kontor hittar vi lösningar genom samverkan med kommuner och samarbetet med Statens servicecenter, säger verksamhetsområdesdirektör Linda Schön Doroci på Arbetsförmedlingen.

Den 14 februari lämnade Arbetsförmedlingen en första lägesbeskrivning om lokal närvaro till regeringen i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet för 2020. Nästa lägesbeskrivning ska lämnas den 15 juni.

Kontakt

Arbetsförmedlingens pressjour: 010-486 10 00

Följ oss på Twitter @Arbetsformed