Pressmeddelande, 12 februari 2018

Minskad arbetslöshet bland utrikes födda

Arbetslösheten fortsätter att minska. Nu sjunker arbetslösheten tydligt också hos utrikes födda, visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

Den sista januari var 370 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det är 8 000 färre än för ett år sedan.

Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda är nere på 4,0 procent, jämfört med 4,3 procent samma månad i fjol. Samtidigt fortsätter arbetslösheten hos utrikes födda att minska. I januari var den 21 procent, en nedgång med 1,2 procentenheter på ett år.

- Vi har en mycket stark arbetsmarknad där jobben växer på bred front. Vi ser en tydlig nedgång i arbetslöshet bland utrikes födda, även om det är fortsatt stora skillnader mot inrikes födda, där arbetslösheten nu är rekordlåg, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I januari var 211 000  av de arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen utrikes födda, medan 159 000 var inrikes födda.

- Vi har brist på arbetskraft i åtta av tio yrken, ändå är det många arbetssökande som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför behöver vi motivera fler till utbildning så att de kan ta de jobb som finns. Även subventionerade anställningar som extratjänster är en väg in på arbetsmarknaden, inte minst för utrikes födda, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i januari 2018

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017.

  • 7,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 369 808 personer (378 443) varav 55 240 inom etableringsprogrammet (60 887).
  • 9,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,3).*
  • Sammanlagt 52 328 ungdomar (60 334) varav 10 801 inom etableringsprogrammet (11 590).
  • 198 398 personer var öppet arbetslösa (201 511).
  • 171 410 personer deltog i program med aktivitetsstöd (176 932) varav 23 983 inom etableringsprogrammet (20 760).
  • 29 512 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (30 706).
  • 36 387 personer fick arbete (37 031) varav 1 413 inom etableringsprogrammet (1 177).
  • 6,5 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden.
  • 3 854 personer varslades om uppsägning (3 064).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i januari 2018.

Månadsstatistiken för februari publiceras den 12 mars

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99