Pressmeddelande, 11 mars 2021

Svårare arbetsmarknad för fler under pandemin

Rekordhöga varseltal och en arbetslöshet som steg i hög takt, pandemins påverkan på arbetsmarknaden har varit dramatisk. Läget är stabilare men utveckling på arbetsmarknaden står och väger och långtidsarbetslösheten är ett orosmoln.

Restriktioner och rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset fick snabbt stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Under mars 2020 varslades 42 400 personer och hittills under pandemin har nästan 124 000 personer varslats om uppsägning. Fler än en halv miljon människor har skrivit in sig som arbetslösa. Arbetslöshetsnivån var som högst 9,2 procent, för ungdomar 13,4 procent. Nu i februari har nivåerna sjunkit till 8,7 respektive 11,6 procent.  

Arbetsförmedlingen prioriterade inskrivningen av nya arbetslösa och genomförande av deras planeringssamtal. Fokus har varit att alla ska få sin ekonomiska ersättning och att tidigt få stöd och vägledning till nytt arbete eller utbildning. Mer än dubbelt så många, 127 000 personer, deltog i matchningstjänster hos fristående aktörer under 2020 jämfört med 2019.

– Pandemin tvingade fram en snabb omprioritering där Arbetsförmedlingen tillfälligt omfördelade personalresurser för att kunna ta hand om de nya arbetslösa. Tidiga insatser var nödvändigt inte minst för att så långt som möjligt motverka att fler riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet, säger Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Under krisen har antalet personer som varit arbetslösa i mer än tolv månader stigit till rekordhöga 180 000 personer. Dessutom har över 100 000 personer i februari 2021 varit utan arbete mellan sex och tolv månader och riskerar därmed att bli långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten väntas fortsätta att öka under året. Fler av dem som nu blir arbetslösa har gymnasieutbildning och de har en bättre ställning på arbetsmarknaden än de som redan före pandemin var arbetslösa.

– Personer med gymnasieutbildning klarar sig som regel bättre på arbetsmarknaden. Nu har vi nya grupper av arbetslösa och de som saknar en gymnasieutbildning kommer ännu längre bort från arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

De omfattande stödåtgärder som regeringen införde har haft effekt. Korttidsarbete, omställningsstöd och utökat antal utbildningsplatser har bidragit till att dämpa ökningen av arbetslösheten.

- Osäkerheten runt pandemin och när tillräckligt många kan vara vaccinerade för att restriktionerna ska kunna lättas och samhället återgå till ett mer normalt liv är fortfarande stor. Oavsett kommer återhämtningen ta tid och risken finns att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå, säger Annika Sundén.

Strukturomvandlingen går fortare och ställer högre krav på arbetskraften då tekniska, digitala och sociala kompetenser blir allt viktigare. Det innebär att fler behöver utbildning, kompetensutveckling och omställning vilket har fått ett större fokus i Arbetsförmedlingens arbete.

– Pandemin har skyndat på strukturomvandlingen och fler saknar de kompetenser som efterfrågas. Arbetsförmedlingen lägger nu stor vikt på kompetenshöjande insatser som arbetsmarknadsutbildningar och att vägleda till reguljära utbildningar. Att vara aktiv och nyttja tiden till att stärka sin kompetens ökar chansen att hitta jobb när det vänder, säger Maria Mindhammar.

_______________________________________________________

Kort om arbetsmarknaden i februari 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2020.

  • 8,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 454 278 personer (376 517).
  • 11,6 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 60 931 ungdomar (48 919).
  • 228 744 personer var öppet arbetslösa (205 437).
  • 225 534 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 080).
  • 33 655 personer anmälde sig som arbetslösa (31 802).
  • 31 708 personer fick arbete (26 624).
  • 2 505 personer varslades om uppsägning (3 180).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i februari 2021.

Verksamhetsstatistiken för mars publiceras 13 april 2021 kl 06:00.

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se