Pressmeddelande, 12 september 2018

Färre är långtidsarbetslösa

Arbetslösheten fortsätter att gå ner. I slutet av augusti var 342 000 personer arbetslösa, det är 16 000 färre än för ett år sedan. Nu minskar även antalet långtidsarbetslösa.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med en sjunkande arbetslöshet. För första gången sedan april 2015 minskar nu även antalet långtidsarbetslösa, som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i ett år eller mer. I slutet på augusti var de 147 000 personer, 2 000 färre än samma månad i fjol.

- Vi ser en fortsatt bred minskning av arbetslösheten, bland både inrikes och utrikes födda. I augusti minskade även antalet långtidsarbetslösa, det är första gången på över tre år, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

I augusti är arbetslöshetsnivån sammanlagt 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent för ett år sedan. Bland utrikes födda har arbetslösheten minskat från 22,1 till 20,1 procent på ett år. Samtidigt har arbetslösheten för inrikes födda gått ned från 3,9 till 3,6 procent.  

- Det är fortfarande betydligt svårare för den som saknar en gymnasieutbildning att få en stadig förankring på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till arbete. Även subventionerade anställningar är fortsatt viktiga för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i augusti.

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2017.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 341 982 personer (357 525) varav 49 318 inom etablering (59 235).
  • 8,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,3).* Sammanlagt 48 191 ungdomar (54 254) varav 8 215 inom etablering (11 083).
  • 190 563 personer var öppet arbetslösa (196 895).
  • 151 419 personer deltog i program med aktivitetsstöd (160 630).
  • 27 914 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (27 352).
  • 33 785 personer fick arbete (35 979) varav  1 030 inom etablering (1 653).
  • 1 939 personer varslades om uppsägning (2 592).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2018.

Verksamhetsstatistiken för september publiceras den 12 oktober klockan 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99