Pressmeddelande, 10 oktober 2018

Allt svårare få jobb utan gymnasiet

Arbetsmarknaden krymper för personer som inte har gått klart gymnasiet. 288 000 personer med förgymnasial utbildning jobbar i yrken där det normalt krävs högre utbildningsnivå. När de slutar ersätts de ofta med personal som har minst gymnasieutbildning.

En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar arbetsmarknaden för personer med förgymnasial utbildning. Totalt har 610 000 personer i åldrarna 25-64 år en kortare utbildning än gymnasiet. Av dem arbetar 370 000.

Det visar sig att många av dem, närmare åtta av tio, har arbete inom yrken som normalt kräver högre utbildning. De jobbar till exempel inom bygg, handel, vård, naturbruk, tillverkning och transport. En förklaring är att många är äldre, med lång erfarenhet. När de slutar ersätts de ofta av någon mer välutbildad. Det gör att arbetsmarknaden för den som inte har fullföljt gymnasiet krymper ytterligare.

Det i särklass vanligaste yrket bland personer utan gymnasieutbildning är  städare. Köks- och restaurangbiträden och olika serviceyrken är också vanliga.

- Det finns en arbetsmarknad även för personer utan gymnasieutbildning, men den är begränsad. De som inte har gymnasieutbildning har högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad och det är en skillnad som består över tid, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

De senaste tio åren har antalet inskrivna arbetslösa som saknar en gymnasieutbildning fördubblats, från 53 000 till 106 000 första halvåret i år. Nästan två av tre är födda utanför Europa och av dem saknar många, 47 000, en fullständig grundskoleutbildning.

- Det är en utmaning när vi har så många arbetssökade med kort utbildning. Många är unga, därför är utbildning en viktigt nyckel, liksom subventionerade anställningar och fler jobb med lägre kvalifikationskrav, säger Anders Ljungberg.

En annan utmaning som rapporten pekar på är att ungefär fem procent av jobben på svensk arbetsmarknad, 200 000 jobb, normalt kräver endast  kortare utbildning eller introduktion. Nästan tre fjärdedelar  av dessa är dock upptagna av personer som har minst en gymnasieexamen, och alltså är formellt överkvalificerade.

Här är de vanligaste yrkena bland personer utan gymnasieutbildning:

Städare

Lager och terminalpersonal

Lastbilsförare

Restaurang och köksbiträden

Vårdbiträden

Personliga assistenter

Butikssäljare, fackhandel

Fastighetsskötare

Övriga servicearbetare

Butikssäljare, dagligvaror

Källa: Arbetsförmedlingen

Fakta om arbetslöshet bland personer med olika utbildningsnivåer (25-64 år) det första halvåret 2018.

  • Arbetslösheten bland inrikes födda som saknar en gymnasieutbildning är 8,7 procent
  • Arbetslösheten bland inrikes födda som har minst en gymnasieutbildning är 3,0 procent
  • Arbetslösheten bland utrikes födda som saknar en gymnasieutbildning är 43,2 procent
  • Arbetslösheten bland utrikes födda som har minst en gymnasieutbildning är 14,6 procent

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Kontakt

 

För kommentarer: Anders Ljungberg, enhetschef analysavdelningen, 010-486 48 64
För information: Ida Karlsson, analytiker, 010-486 08 36


Presskontakt: Anna-Lena Immo, 010-488 35 99