Pressmeddelande, 13 november 2018

Fortsatt minskad arbetslöshet bland ungdomar

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka. I flera års tid har antalet unga arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat.  I slutet på oktober var de 48 000.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att allt färre ungdomar (18–24 år) är inskrivna som arbetslösa. I slutet på oktober var de knappt 48 000, jämfört med 55 000 samma månad i fjol.  Även andelen unga arbetslösa har minskat till en nivå på 8,8 procent. Det kan jämföras med 10,3 procent för ett år sedan.

- Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det är brist på arbetskraft. Det gynnar ungdomarna när arbetsgivare sänker kraven på erfarenhet. De flesta unga är arbetslösa i korta tider, de rör sig mellan arbetslöshet och anställning i mycket större utsträckning än andra åldersgrupper, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten sjunker nu snabbare för unga män än för unga kvinnor. Fortfarande är dock fler, sex av tio arbetslösa ungdomar, män. I slutet på oktober var 7,3 procent av de unga kvinnorna arbetslösa och 10,3 procent av de unga männen. Nära hälften, 44 procent, av de ungdomar som är utan jobb är utrikes födda.  I oktober hade sammanlagt 11 700 ungdomar varit arbetslösa i ett år eller längre.

- De ungdomar som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden är i huvudsak de som saknar utbildning.  Gymnasieutbildning är en vattendelare på svensk arbetsmarknad, säger Annika Sundén.

Sammanlagt är arbetslösheten (16-64 år) i oktober 6,9 procent, en nedgång från 7,4 procent på ett år.

Kort om arbetsmarknaden i oktober 2018.

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2017.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 340 622 personer (360 661) varav 48 094 inom etablering (58 816).
  • 8,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,3).* Sammanlagt 47 585 ungdomar (54 630) varav 8 107 inom etablering (10 982).
  • 182 309 personer var öppet arbetslösa (190 819).
  • 158 313 personer deltog i program med aktivitetsstöd (169 842).
  • 26 843 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 691).
  • 36 955 personer fick arbete (37 132) varav 970 inom etablering (2 008).
  • 4 204 personer varslades om uppsägning (3 588).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2018.

Verksamhetsstatistiken för november publiceras den 13 december kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Johan Eklöf, analytiker, 010-486 24 23

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Följ oss på Twitter: @Arbetsformed