Pressmeddelande, 10 augusti 2020

Varsel och nyinskrivna vecka 32

Vecka 32 varslades 308 personer om uppsägning. Totalt har nu 93 023 personer varslats sedan början av mars.

Under veckan skrev 10 757 nya personer in sig som arbetslösa. Arbetslösheten uppgår nu till 481 105 personer, vilket motsvarar 9,2 procent.

Av de nya arbetslösa var 3 049 ungdomar i åldern 18–24 år. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 72 588 personer, vilket motsvarar 13,4 procent.

Antalet varslade per län och annan statistik hittas här: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se