Pressmeddelande, 11 november 2021

Arbetslösheten fortsätter nedåt

Arbetslösheten fortsätter att minska och ligger nu på samma nivå som innan pandemin bröt ut.

I slutet av oktober var drygt 377 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är en minskning med cirka 78 000 personer jämfört med samma månad i fjol. Därmed har arbetslösheten minskat från 8,8 procent till 7,3 procent på ett år. Det innebär också att andelen arbetslösa är tillbaka på samma nivå som i februari 2020, innan coronapandemin bröt ut.

Antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska något för tredje månaden i rad. I slutet av oktober var ungefär 184 000 personer långtidsarbetslösa. Detta är dock drygt 12 000 fler jämfört med samma månad för ett år sedan.

– Långtidsarbetslösheten har stabiliserats och toppen är passerad. Men bland de långtidsarbetslösa är fler utan arbete allt längre, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

 

Kort om arbetsmarknaden i oktober 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2020.

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 377 011 personer (455 020).
  • 9,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (12,1).* Sammanlagt 47 810 ungdomar (64 913).
  • 184 080 personer var öppet arbetslösa (258 439).
  • 192 931  personer deltog i program med aktivitetsstöd (196 581).
  • 24 148 personer anmälde sig som arbetssökande (31 548).
  • 36 045 personer fick arbete (37 881).
  • 2 830 personer varslades om uppsägning (5 988).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2021.

 

Mer statistik och kartor Sök statistik - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

 

Verksamhetsstatistiken för november publiceras den 14 december 2021 kl. 6:00.

 

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

  

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se