Pressmeddelande, 11 april 2018

Minskad arbetslöshet, men fortsatt regionala skillnader

Arbetslösheten fortsätter nedåt i hela landet. I mars var den 7,2 procent, jämfört med 7,7 procent för ett år sedan. Men det är fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan landets regioner.

I slutet på mars var 359 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en nedgång med 13 000 personer på ett år. Arbetslöshetsnivån minskar i landets samtliga 21 län. Allra mest sjönk arbetslösheten i Gävleborgs, Värmlands och Södermanlands län. Samtidigt är Gävleborg det enda län i landet som har en arbetslöshetsnivå på över 10 procent.

 - Vi har en bred nedgång av arbetslösheten i alla län som i hög grad kan förklaras av att vi har en stark konjunktur. Samtidigt är det påtagliga skillnader i arbetslöshet mellan olika län, men också inom länen, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Uppsala och Stockholms län fortsätter att vara de regioner som har lägst arbetslöshetsnivåer med 5,7 respektive 6,0 procent i slutet på mars.  Här har dock arbetslösheten bara minskat något, jämfört med förra året. Även i Hallands län är arbetslösheten nere i 6,0 procent. Det är 0,5 procentenheter lägre än för ett år sedan.

- Vi kan se att regioner med en större bredd av olika branscher i allmänhet har en starkare arbetsmarknad än län med en mer ensidig näringsstruktur och tydligare industriprägel säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i mars.

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2017.

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 359 281 personer (372 400) varav 54 359 inom etablering (62 729).
  • 9,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,7).* Sammanlagt 49 279 ungdomar (56 681) varav 9 499 inom etablering (12 092).
  • 188 051 personer var öppet arbetslösa (191 292).
  • 171 230 personer deltog i program med aktivitetsstöd (181 108)
  • 21 476 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 893).
  • 35 334 personer fick arbete (39 869) varav 1 262 inom etablering (1 297).
  • 6,5 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden.
  • 2 289 personer varslades om uppsägning (3 027).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i mars 2018.

Månadsstatistiken för april publiceras den 14 maj kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analysdirektör, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99