Pressmeddelande, 19 februari 2020

Fem arbetsförmedlingskontor i region Nord får fast bemanning

Idag har Arbetsförmedligens styrelse fattat beslut om att fem kontor i region Nord ska vara fast bemannade. Detta för att säkra den lokala närvaron med möjlighet att möta kunder i fysiska möten.

I Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand ska Arbetsförmedlingen återupprätta den fasta bemanningen. Beslutet är taget i myndighetens styrelse i enlighet med förordningen (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering. Hammarstrand var tidigare tänkt att avvecklas, medan de andra fyra kontoren var tänkta att vara kvar för möten men dit Arbetsförmedlingens personal skulle resa. Nu får alla fem kontor fast bemanning.

– Nu säkrar vi att kunder i region Nord får lite enklare att ta sig till bokade möten på kontor med fast stationerad personal. Det har visat sig att både avstånden och behovet av service kräver att vi har fast bemannade kontor på fler platser än vi tidigare planerat. Detta ger oss också bättre förutsättningar för samarbete med näringslivet, andra samarbetspartners och för kontakter med arbetsgivare, säger Christina Storm Wiklander, regionchef på Arbetsförmedlingen.

Arbetet med att säkerställa den lokala närvaron och möjligheten till fysiska möten fortsätter under 2020. Lokal närvaro kan säkerställas med egna fast bemannade kontor, kontor att resa till eller samarbeten med till exempel kommuner för att ha bokade möten i deras lokaler. Med fler bemannade kontor blir det kortare resvägar när medarbetare ska resa till andras lokaler, exempelvis hos kommuner för bokade möten med arbetssökanden. Det kan också bli aktuellt att behålla kontor där inriktningsbeslutet varit att avveckla kontoret eller i vissa fall öppna kontor som redan hunnit stängas.

– Vi har hela tiden haft som utgångspunkt att inte avveckla kontor utan att säkerställa att vi kan ge kunder den service de behöver också i fysiska möten. Vi har intensifierat det här arbetet och hittar nu fler lösningar genom samverkan med kommuner och det samarbete vi inlett med Statens servicecenter, säger Christina Storm Wiklander, regionchef på Arbetsförmedlingen.

Även kontoren i Arvidsjaur, som var ett kontor att resa till, och Härnösand, som skulle avvecklas, ska vara fast bemannade med personal som kan möta arbetssökande via bokade möten. Det beslutet kunde myndighetens ledning ta den 11 februari. 

Den 15 februari lämnade Arbetsförmedlingen en första lägesbeskrivning om lokal närvaro till regeringen i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet för 2020. Nästa lägesbeskrivning ska lämnas den 15 juni.

Kontakt

Arbetsförmedlingens presstjänst 010 - 486 10 00