Pressmeddelande, 13 december 2018

Arbetslösheten fortsätter att minska

Arbetslösheten fortsätter nedåt i november. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 22 000 personer.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att 339 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av november. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent samma månad för ett år sedan.

Arbetslösheten fortsätter att sjunka bland både inrikes och utrikes födda. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 11 000 inrikes födda och lika många utrikes födda. Men skillnaden i arbetslöshetsnivå är fortsatt stor. I november var arbetslösheten 3,6 procent för inrikes födda och 19,9 procent för utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

- Vår prognos visar en fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft. En utmaning är att många arbetssökande saknar utbildning, som arbetsgivare efterfrågar. Därför behöver vi satsa mer på utbildning, men även subventionerade anställningar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i november 2018.

Inom parentes anges motsvarande siffror för november 2017.

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 339 277 personer (361 357) varav 46 770 inom etablering (58 227).
  • 8,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 46 752 ungdomar (53 648) varav 7 834 inom etablering (10 885).
  • 178 753 personer var öppet arbetslösa (189 250).
  • 160 524 personer deltog i program med aktivitetsstöd (172 107).
  • 24 713 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 427).
  • 32 141 personer fick arbete (34 122) varav 707 inom etablering (1 639).
  • 3 697 personer varslades om uppsägning (2 508).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i november 2018.

Verksamhetsstatistiken för december publiceras den 14 januari kl. 06:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Johan Eklöf, analytiker, 010-486 24 23

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99