Pressmeddelande, 02 juli 2018

Brist på arbetskraft i tre av fyra yrken

Det är fortsatt stor brist på arbetskraft. Det närmaste året kommer det att vara brist på personal i tre av fyra yrken. Utbildade inom hälso- och sjukvård, pedagogik, data och IT eller bygg är extra eftertraktade.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar att högtrycket på svensk arbetsmarknad håller i sig även nästa år. Samtidigt rapporterar både privata och offentliga arbetsgivare att de har fortsatt svårt att få tag i kvalificerad personal.

Nu visar en uppdatering av Arbetsförmedlingens prognoser för nära 200 yrken att det kommer att vara fortsatt brist på arbetskraft i tre av fyra yrken det närmaste året. Det innebär samtidigt goda eller mycket goda möjligheter att få jobb inom många yrken.

De yrken som kommer att vara hetast på arbetsmarknaden ett år framåt domineras av jobb som kräver utbildning, minst gymnasiekompetens eller längre utbildningar. Här finns civilingenjörsyrken, förskollärare, sjuksköterskor, ingenjörer och tekniker, IT-specialister och läkare. Elektriker, fordonsförare, fordonsmekaniker, kockar, svetsare, undersköterskor och flera bygg- och anläggningsyrken är också hett eftertraktade.

- Det är mycket stor brist på arbetskraft och svårigheterna att hitta rätt kompetens hämmar företagens tillväxt, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Utrikes födda har stått för den största delen av sysselsättningsökningen under senare år och kommer att vara avgörande för arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera även framöver.

Bland de yrken där det kommer att vara svårare att få jobb det närmaste året återfinns många med lägre utbildningskrav, till exempel handpaketerare, vaktmästare, telefonister, butikssäljare och bensinstationspersonal. När det gäller yrken på högskolenivå är arbetsmarknaden kärvare för till exempel banktjänstemän, finansanalytiker, journalister och chefssekreterare.

Källa: Arbetsförmedlingen

Här finns 200 yrkesprognoser: https://www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Olle Ahlberg, analytiker, 010-486 45 63

Presskontakt: 010-486 10 00