Pressmeddelande, 04 januari 2019

Arbetsförmedlingen och Nobina säkrar kompetensen i bussbranschen

Arbetsförmedlingen och Nobina har tecknat en avsiktsförklaring om rekrytering och utbildning av bussförare och mekaniker till hela landet.

Behovet av bussförare är stort i hela landet och det är också svårt att rekrytera mekaniker med relevant kompetens. Enligt Transportföretagen behöver 7300 bussförare anställas i Sverige fram till 2020.

– Tillsammans med Arbetsförmedlingen har vi hittat en bra modell för att rekrytera och utbilda framtidens bussförare och mekaniker, säger Jenny Lundmark, HR-chef  på Nobina. Vi har breddat urvalet och lagt fokus på tester som visar lämplighet och fallenhet för yrket, snarare än tidigare erfarenheter, och hittat väldigt bra kandidater som snabbt kommit i arbete. Nu kommer vi att jobba vidare på samma sätt i hela landet.

Nobina har varit med och utformat utbildningen som byggs på med praktik och träning som skapar en trygg övergång in i det nya jobbet. Målet är att Nobina ska erbjuda anställningar efter genomförda och godkända utbildningar.

– Tack vare det nära samarbetet med Nobina har vi goda chanser att möta behovet inom branschen, säger Johanna Sjödin, sektionschef på Arbetsförmedlingens Arbetsgivarcenter i Stockholm. Vi får väldigt bra resultat när arbetsgivarna är med i hela kedjan med rekrytering till utbildning och utformning av utbildningar.

Om Nobina

Nobina står för nära 30 procent av kollektivtrafiken med linjebuss i Sverige och varje dag körs företagets bussar motsvarande cirka 14 varv runt jorden. Nobina kör på uppdrag åt bland andra SL, Skånetrafiken och Västtrafik. Där en växande kollektivtrafik och stora pensionsavgångar skapar ett rekryteringsbehov av ca 900 bussförare och mekaniker under kommande år.

Mer om Nobina

Om Arbetsförmedlingens nationella samarbeten med arbetsgivare
Arbetsförmedlingen har omkring 60 nationella överenskommelser med arbetsgivare om rekrytering, utbildning, praktik och andra satsningar för att lösa kompetensförsörjningen. Samarbeten som också främjar integration och en inkluderande arbetsmarknad.

Kontakt

För kommentarer och ytterligare information:
David Erixon, kommunikationschef Nobina, 072 - 967 02 84
Johanna Sjödin, sektionschef Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter Stockholm 010-488 50 63 Arbetsförmedlingens presstjänst: 010-486 10 00