Pressmeddelande, 12 maj 2022

Rekordlåg arbetslöshet i norr

Arbetslösheten i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är nu rekordlåg. Samtidigt skiljer sig återhämtningen efter pandemin stort mellan landets län.

I slutet av april var närmare 345 000 personer arbetslösa, vilket är en minskning med närmare 81 000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,8 procent från 8,2 procent på ett år.

Arbetslösheten minskar i samtliga län i landet jämfört med april föregående år.
Totalt sett var arbetslösheten högst i Södermanlands (9,4 procent), Gävleborgs (9,1) och Skåne län (8,7). Lägst arbetslöshet hade Västerbottens län med 4,6 procent.

Återhämtningen går dock olika fort i olika delar av landet. I Jämtlands, Norrbottens samt Västerbottens län är arbetslösheten nu den lägsta sedan nuvarande mätmetod infördes år 2008.
I Uppsala och Stockholms län släpar återhämtningen efter. Där ligger arbetslösheten på samma nivå som precis innan pandemin bröt ut.

 – De tre länen i norr som nu har en rekordlåg arbetslöshet har gjort stora investeringar i bland annat industrin på senare år. Stockholm och Uppsala har en stor privat tjänstesektor som drabbades hårt av pandemin och där har återhämtningen inte gått lika snabbt, säger Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef.

Det är oerhört glädjande med återhämtning. Men vi har fortsatt stort fokus på att motverka och bryta långtidsarbetslösheten. Kompetensutveckling är nyckeln men de långtidsarbetslösa är inte en homogen grupp där alla är i behov av samma stöd, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i april 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2021.

  • 6,8 procent var inskrivna som arbetslösa (8,2).* Sammanlagt 344 536 personer (425 266).
  • 8,2 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 38 447 ungdomar (54 591).
  • 169 732 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (187 949).
  • 154 836 personer var öppet arbetslösa (192 797).
  • 189 700 personer deltog i program med aktivitetsstöd (232 469).
  • 24 435 personer anmälde sig som arbetssökande (28 557).
  • 32 644 personer fick arbete (38 173).
  • 1 830 personer varslades om uppsägning (3 244).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2022.

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

Verksamhetsstatistik för maj publiceras den 14 juni kl. 6.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se