Pressmeddelande, 03 augusti 2020

Varsel och nyinskrivna vecka 31

Vecka 31 varslades 364 personer om uppsägning. Totalt har nu 92 715 personer varslats sedan början av mars.

Under veckan skrev 7 300 nya personer in sig som arbetslösa. Arbetslösheten uppgår nu till 478 849 personer, vilket motsvarar 9,2 procent.

Av de nya arbetslösa var 2 466 ungdomar i åldern 18–24 år. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 72 833 personer, vilket motsvarar 13,4 procent.

Antalet varslade per län och annan statistik hittas här: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik

Kontakt

Pressjournummer
010-486 10 00
press@arbetsformedlingen.se