Nyheter

 • Återrapport om utbildningsplikten: 10 procent tog del av reguljära studier

  Publicerad: 2020-02-24

  Återrapport om utbildningsplikten: 10 procent tog del av reguljära studier

  Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft i samband med att etableringsprogrammet infördes i januari 2018. I en återrapport till regeringen beskriver Arbetsförmedlingen hur myndigheten har arbetat med att få fler att studera.

 • Återrapport utrikes födda kvinnor: Fortsatt lågt deltagande i arbetsnära insatser

  Publicerad: 2020-02-24

  Återrapport utrikes födda kvinnor: Fortsatt lågt deltagande i arbetsnära insatser

  En av de prioriterade uppgifterna för Arbetsförmedlingen är att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. En återrapport till regeringen visar dock att andelen kvinnor som deltar i arbetsmarknadsnära insatser och flera av de subventionerade anställningarna är fortsatt låg. Dessutom är resultaten ofta sämre jämfört med andra grupper.

 • Minskad budget och konjunkturen påverkade resultaten 2019

  Publicerad: 2020-02-24

  Minskad budget och konjunkturen påverkade resultaten 2019

  Arbetsförmedlingens verksamhetsresultat 2019 påverkades negativt av en minskad budget, den stora omställning som följde och avmattningen i konjunkturen. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

 • Tidplan för uppsägning av STOM revideras

  Publicerad: 2020-02-21

  Tidplan för uppsägning av STOM revideras

  Arbetsförmedlingen har tidigare informerat att avtalen för den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) ska sägas upp i 32 kommuner den 21 februari. Tidsplanen för uppsägning behöver nu revideras. Beslut om ny tidpunkt för uppsägning av STOM-avtalen fattas den 28 februari.

 • Fler kontor får fast bemanning

  Publicerad: 2020-02-19

  Fler kontor får fast bemanning

  På onsdagen tog Arbetsförmedlingens styrelse ett beslut om att ytterligare fem kontor i region Nord får fast personal för att ta emot bokade besök.

 • Lägesbeskrivning om lokal närvaro inlämnad

  Publicerad: 2020-02-17

  Lägesbeskrivning om lokal närvaro inlämnad

  Arbetsförmedlingen har i uppdrag att se över sin lokala närvaro i landet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.

 • Flera aktörer intresserade av ny matchningstjänst

  Publicerad: 2020-02-14

  Flera aktörer intresserade av ny matchningstjänst

  Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som beräknas att lanseras under mars månad har nu minst två godkända ansökningar från fristående aktörer i samtliga sex leveransområden. Antalet inkomna ansökningar är cirka 30.

 • Uppsägning av Stöd och matchning i 32 kommuner flyttas fram

  Publicerad: 2020-02-13

  Uppsägning av Stöd och matchning i 32 kommuner flyttas fram

  Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.

 • Fler arbetssökande i insatser fokus i utgiftsprognosen

  Publicerad: 2020-02-12

  Fler arbetssökande i insatser fokus i utgiftsprognosen

  Få ut fler arbetssökande i arbetsmarknadsutbildningar, till kompletterande aktörer och i subventionerade anställningar. Det är huvudbudskapet i den nya utgiftsprognosen för de kommande åren. Dessutom konstateras att programanslaget behöver utökas även 2021 och att kostnaden för att säkra Arbetsförmedlingens lokala närvaro bedöms öka under 2020.

 • Fast bemanning på lokalkontoren i Arvidsjaur och Härnösand

  Publicerad: 2020-02-11

  Fast bemanning på lokalkontoren i Arvidsjaur och Härnösand

  Arbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Arvidsjaur och Härnösand ska vara fast bemannade. Det betyder att medarbetare kommer att ha sin placering på orterna och träffa arbetssökande via bokade möten.