Nyheter

 • Stöd och matchning sägs upp den 9 mars

  Publicerad: 2020-03-05

  Stöd och matchning sägs upp den 9 mars

  Tjänsten Stöd och matchning (STOM) sägs upp i 32 kommuner måndagen den 9 mars. Uppsägningstiden är tre månader. Samtidigt är det nu klart att den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha startar måndagen den 30 mars.

 • Ny justerad tidplan för uppsägning av STOM

  Publicerad: 2020-02-28

  Ny justerad tidplan för uppsägning av STOM

  Förra veckan meddelade Arbetsförmedlingen att tidpunkt för uppsägning av tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner skulle beslutas den 28 februari. Det beslutet skjuts nu upp. Besked om uppsägning kommer senast på fredag den 6 mars.

 • Det här gjorde Arbetsförmedlingen för sina 67 miljarder kronor

  Publicerad: 2020-02-25

  Det här gjorde Arbetsförmedlingen för sina 67 miljarder kronor

  Arbetsförmedlingen fick 67 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2019. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning för.

 • Återrapport om utbildningsplikten: 10 procent tog del av reguljära studier

  Publicerad: 2020-02-24

  Återrapport om utbildningsplikten: 10 procent tog del av reguljära studier

  Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft i samband med att etableringsprogrammet infördes i januari 2018. I en återrapport till regeringen beskriver Arbetsförmedlingen hur myndigheten har arbetat med att få fler att studera.

 • Återrapport utrikes födda kvinnor: Fortsatt lågt deltagande i arbetsnära insatser

  Publicerad: 2020-02-24

  Återrapport utrikes födda kvinnor: Fortsatt lågt deltagande i arbetsnära insatser

  En av de prioriterade uppgifterna för Arbetsförmedlingen är att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. En återrapport till regeringen visar dock att andelen kvinnor som deltar i arbetsmarknadsnära insatser och flera av de subventionerade anställningarna är fortsatt låg. Dessutom är resultaten ofta sämre jämfört med andra grupper.

 • Minskad budget och konjunkturen påverkade resultaten 2019

  Publicerad: 2020-02-24

  Minskad budget och konjunkturen påverkade resultaten 2019

  Arbetsförmedlingens verksamhetsresultat 2019 påverkades negativt av en minskad budget, den stora omställning som följde och avmattningen i konjunkturen. Det framgår av myndighetens årsredovisning.

 • Tidplan för uppsägning av STOM revideras

  Publicerad: 2020-02-21

  Tidplan för uppsägning av STOM revideras

  Arbetsförmedlingen har tidigare informerat att avtalen för den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) ska sägas upp i 32 kommuner den 21 februari. Tidsplanen för uppsägning behöver nu revideras. Beslut om ny tidpunkt för uppsägning av STOM-avtalen fattas den 28 februari.

 • Fler kontor får fast bemanning

  Publicerad: 2020-02-19

  Fler kontor får fast bemanning

  På onsdagen tog Arbetsförmedlingens styrelse ett beslut om att ytterligare fem kontor i region Nord får fast personal för att ta emot bokade besök.

 • Lägesbeskrivning om lokal närvaro inlämnad

  Publicerad: 2020-02-17

  Lägesbeskrivning om lokal närvaro inlämnad

  Arbetsförmedlingen har i uppdrag att se över sin lokala närvaro i landet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.

 • Flera aktörer intresserade av ny matchningstjänst

  Publicerad: 2020-02-14

  Flera aktörer intresserade av ny matchningstjänst

  Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som beräknas att lanseras under mars månad har nu minst två godkända ansökningar från fristående aktörer i samtliga sex leveransområden. Antalet inkomna ansökningar är cirka 30.