Nyheter

 • Arbetslösheten ökar mest i storstadsregionerna

  Publicerad: 2020-10-14

  Arbetslösheten ökar mest i storstadsregionerna

  På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med över 100 000 personer. Arbetslösheten ökar i samtliga län men i varierande omfattning. Störst är ökningen i Stockholmsregionen. Hör Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, om vad som stack ut på arbetsmarknaden under september.

 • Vuxenutbildning en avgörande faktor för utbildningsplikten

  Publicerad: 2020-10-01

  Vuxenutbildning en avgörande faktor för utbildningsplikten

  Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft när etableringsprogrammet infördes i januari 2018. I en återrapport till regeringen beskriver Arbetsförmedlingen arbetet med att få fler att studera. Den rådande pandemin har påverkat förutsättningarna för både Arbetsförmedlingen och kommunernas vuxenutbildning.

 • Fler arbetslösa får studera med aktivitetsstöd

  Publicerad: 2020-09-28

  Fler arbetslösa får studera med aktivitetsstöd

  Med anledning av coronakrisen gör regeringen det möjligt för fler att studera med aktivitetsstöd. Samtidigt ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att uppmana fler arbetslösa att söka till utbildning.

 • Fler får jobb eller börjar studera

  Publicerad: 2020-09-16

  Fler får jobb eller börjar studera

  Arbetslösheten fortsätter att öka i spåren av pandemin. Men trots ett tufft läge går det att hitta ljusglimtar. Hör Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, redogöra för vad som stack ut på arbetsmarknaden under augusti.

 • Stödet för personer med funktionsnedsättning ses över

  Publicerad: 2020-09-01

  Stödet för personer med funktionsnedsättning ses över

  Förutsägbarhet, geografiskt oberoende och enkelhet är ledorden i Arbetsförmedlingens satsning på personer med funktionsnedsättning. Tiden från att en person skriver in sig som arbetssökande till dess att dennes behov och förutsättningar är tydliga måste gå snabbare, enligt en återrapport som idag lämnas till regeringen.

 • Arbetsförmedlingen samarbetar med digital pridefestival

  Publicerad: 2020-07-27

  Arbetsförmedlingen samarbetar med digital pridefestival

  Trots coronapandemin hålls Stockholm Pride även i år, men i en digital upplaga. Arbetsförmedlingen är som vanligt stolt sponsor.

 • Därför är SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror så olika

  Publicerad: 2020-07-24

  Därför är SCB:s och Arbetsförmedlingens siffror så olika

  Många undrar varför det ofta är så stor skillnad mellan SCB:s och Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik. Så här ligger det till.

 • Mer pengar till sommarjobb för ungdomar

  Publicerad: 2020-07-02

  Mer pengar till sommarjobb för ungdomar

  Under våren satsade regeringen 180 miljoner kronor på sommarjobb för ungdomar. Nu skjuter regeringen till ytterligare 100 miljoner kronor. Samtidigt förlängs tidsperioden för satsningen fram till den 31 december.

 • Fler arbetssökande ska få matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning

  Publicerad: 2020-06-26

  Fler arbetssökande ska få matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning

  Arbetsförmedlingen planerar för en fördubbling av antalet deltagare i matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar under året.

 • Annonssamarbete ger bättre arbetsmarknadsdata

  Publicerad: 2020-06-26

  Annonssamarbete ger bättre arbetsmarknadsdata

  Arbetsförmedlingen har krokat arm med SCB och Sveriges största jobbannonsörer för att höja kvaliteten på arbetsmarkandsanalyser och förbättra matchningen.