Nyheter

 • Remissvar om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

  Publicerad: 2020-12-01

  Remissvar om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

  En statlig utredning har undersökt hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras. Betänkandet är ute på remiss och Arbetsförmedlingen har lämnat sina synpunkter.

 • Ny insats hjälpte lågutbildade nyanlända till jobb

  Publicerad: 2020-12-01

  Ny insats hjälpte lågutbildade nyanlända till jobb

  Intensiv språkutbildning, arbetspraktik samt sök- och matchningshjälp dubblerade sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända, visar en ny IFAU-rapport gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen.

 • ”Kraftsamlar för arbetslösa ungdomar”

  Publicerad: 2020-11-30

  ”Kraftsamlar för arbetslösa ungdomar”

  Vi har inte råd med en förlorad generation ungdomar i pandemins spår, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Därför kraftsamlar vi nu för att hjälpa unga till arbete eller studier.

 • Över 10 000 jobb under #jobbjustnu

  Publicerad: 2020-11-23

  Över 10 000 jobb under #jobbjustnu

  Arbetsförmedlingens hashtag #jobbjustnu är en samlingsplats på Platsbanken där arbetsgivare som behöver personal omgående annonserar. I dag finns över 10 000 jobb under #jobbjustnu. Pandemin har lett till ett allvarligt läge på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet. Samtidigt finns det branscher som har ett ökat behov av personal och i många fall behöver de rekrytera snabbt. Sedan #jobbjustnu lanserades som en samlingsplats för snabba jobb på Platsbanken har antalet rekryteringsannonser under hashtaggen vuxit stadigt. Under september månad tillkom cirka 4 000 nya jobb i #jobbjustnu varje vecka medan det under de två första veckorna i november var över 6 000. – Läget på arbetsmarknaden är fortfarande allvarligt, men den här hashtaggen visar ändå att det finns branscher som fortfarande behöver rekrytera. Dessutom reflekterar den även annonseringen generellt, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Under våren och sommaren dominerade olika vårdyrken de rekryteringsannonser som använde hashtaggen #jobbjustnu. Med över 1 500 lediga tjänster är det fortfarande en stor kategori, men den har nu blivit omsprungen av jobb inom yrkesaktegorin försäljning, inköp och marknadsföring. Där finns nu över 2 000 lediga jobb som behöver tillsättas omgående. Det är även viktigt att se till det totala antalet nyanmälda platser på Platsbanken. Statistiken visar att det finns tecken på att rörligheten på arbetsmarknaden har börjat komma igång under hösten. – I oktober, innan smittspridningen ökade igen, var det ungefär lika många nya jobb som tillkom som i oktober förra året vilket skulle kunna tyda på att efterfrågan på arbetskraft har ökat, säger Sandra Offesson.

 • Allt fler riskerar långtidsarbetslöshet

  Publicerad: 2020-11-17

  Allt fler riskerar långtidsarbetslöshet

  I oktober var 173 000 personer långtidsarbetslösa. Det är den högsta siffran vi har sett. Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén går igenom läget på arbetsmarknaden.

 • Remissvar om kommunerna som utförare av arbetsmarknadstjänster

  Publicerad: 2020-11-16

  Remissvar om kommunerna som utförare av arbetsmarknadstjänster

  Arbetsförmedlingen har lämnat sitt remissvar till utredningen om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

 • Förberedelserna inför reformeringen fortsätter

  Publicerad: 2020-10-26

  Förberedelserna inför reformeringen fortsätter

  Arbetsförmedlingen fortsätter att förbereda reformeringen i väntan på att regeringen fattar beslut om hur det reformerade systemet ska se ut. Nu har myndigheten lämnat in flera rapporter som beskriver det förberedelsearbetet.

 • Slutrapport: Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro

  Publicerad: 2020-10-23

  Slutrapport: Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro

  Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro på samtliga orter där arbetsförmedlingskontor har eller ska avvecklas. Det visar myndigheten i sin slutredovisning som lämnats till regeringen. Samtidigt framgår att det råder ett svårbedömt framtida läge vilket gör att arbetet med en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service kommer att fortsätta framöver.

 • Kommunikationsinsats ska stötta arbetssökande under pandemin

  Publicerad: 2020-10-22

  Kommunikationsinsats ska stötta arbetssökande under pandemin

  Arbetsförmedlingen genomför under hösten 2020 en större kommunikationsinsats för att fler arbetssökande ska hitta till och kunna nyttja våra digitala tjänster och expertkunskap. Målet är att underlätta för arbetssökande som är i behov av stöd.

 • Intensivår för nyanlända införs 2021

  Publicerad: 2020-10-15

  Intensivår för nyanlända införs 2021

  Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända. Från och med den 15 april 2021 ska myndigheten kunna anvisa arbetssökande till reformen, som består av en kombination av studier, praktik och mentorskap.