Nyheter

Page: 4
 • 2019-05-03
  Färre felaktiga sanktionsbeslut än befarat visar genomgång
  I slutet av förra året upptäcktes att Arbetsförmedlingen kan ha fattat felaktiga beslut om varning eller avstängning från ersättning för arbetssökande som inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. En genomgång visar antalet drabbade är färre än befarat, 667 personer.
 • 2019-04-23
  Nu rättas felaktiga beslut för programdeltagare
  I februari informerade vi om en risk att arbetssökande i program kunde ha fått felaktiga sanktioner kopplade till sina aktivitetsrapporter. 15 000 ärenden lämnades över till Försäkringskassan för korrigering. Rättningen kommer att genomföras den 25-26 april.
 • 2019-04-10
  Fler än 1 000 personer åtalade i gemensam satsning
  Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under förra året. Nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt utdömdes jämfört med 2017 och beloppet för beslutade höjningar av skatt var 145 miljoner, det högsta under de senaste fem åren.
 • 2019-04-04
  Risk för brist på arbetskraft i stora delar av landet visar ny rapport
  En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar befolkningsutvecklingen i Sverige fram till 2030 och hur den påverkar tillgången på arbetskraft. Rapporten visar på stora skillnader mellan olika regioner.
 • 2019-03-20
  Rapport: En halv miljon nya jobb behövs till 2030
  Sveriges befolkning kommer att öka med närmare en miljon till 2030, enligt SCB. Samtidigt blir vi äldre – andelen svenskar över 80 år ökar markant. Arbetsförmedlingens rapport visar att det krävs en sysselsättningsökning med närmare en halv miljon nya jobb för att möta dessa samhällsutmaningar och samtidigt bibehålla välfärden.
 • 2019-03-06
  arbetsformedlingen.se kan utses till bästa webbplats
  Arbetsförmedlingens webbplats har nominerats till utmärkelsen Topp100 som delas ut av tekniknyhetssajten IDG.
 • 2019-03-06
  Chefen för kundsupport och ersättning: ”Merparten av de felaktiga besluten korrigeras inom de närmsta veckorna”
  Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg, Stefan Popovic, chef för avdelningen kundsupport och ersättning, och Filippa Jennersjö, verksamhetsområdeschef it, kallades till riksdagens arbetsmarknadsutskott. Anledning var situationen med de felaktiga sanktionerna till arbetssökande i program.
 • 2019-02-28
  Statskontoret: Förnyelseresan har gett effekt
  En lägesrapport som vi kommer att ha nytta av och visar att vi har satsat rätt på förändring och digitalisering – enligt plan kommer vi nu att accelerera leveransen av digitala tjänster och i snabbare takt se effekter, kommenterar generaldirektör Mikael Sjöberg rapporten från Statskontoret om Arbetsförmedlingens ledning och styrning.
 • 2019-02-25
  Utbildningsplikten: reformen får genomslag tidigast i höst
  Det är för tidigt att utvärdera utbildningsplikten förnyanlända i etableringsprogrammet. Arbetsförmedlingen räknar med att reformen får fullt genomslag tidigast från i höst, enligt en ny återrapport som lämnats in till regeringen.
 • 2019-02-13
  Risk för felaktiga sanktioner till arbetssökande
  Ett relativt stort antal arbetssökande kan ha fått en varning eller en sanktion för att de inte har lämnat in sin aktivitetsrapport. Alla personer som felaktigt har drabbats kommer att få sina ärenden korrigerade, förutsatt att de hör av sig till Arbetsförmedlingen.
 • 2019-02-08
  Arbetsförmedlingen vann rättsprocess
  Arbetsförmedlingen har vunnit en rättsprocess i Hovrätten mot dataföretaget CGI. Hovrätten slår fast att CGI inte levererat en it-tjänst i tid. Det är också CGI som är ansvarigt för felen i den tjänst som levererats.
 • 2019-02-08
  Svårt att ge alla svar om neddragningar
  Arbetsförmedlingen ska genomföra stora neddragningar i år och har varslat 4 500 anställda. Vad blir konsekvenserna för verksamheten? Och var kommer personalnedskärningar att ske?
 • 2019-02-07
  Hetaste yrkena 2024 – här är hela listan
  Att ha en utbildning kommer att bli ännu viktigare för att få ett jobb under de kommande åren. Störst jobbchans har de som satsar på en karriär inom vården eller skolan.
 • 2019-02-06
  Se presskonferensen om rapporten: Var finns jobben?
  Var med och se presskonferensen om den nya rapporten Var finns jobben? klockan 10 den 7 februari.
 • 2019-01-30
  Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda
  Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda om uppsägning. Anledningen är en kraftigt minskad budget för 2019. Myndigheten kommer omgående att inleda förhandlingar med de fackliga parterna om neddragningen.
 • 2019-01-28
  Stora förändringar väntar Arbetsförmedlingen
  På grund av nya förutsättningar kommer Arbetsförmedlingen att genomföra stora förändringar inom myndigheten. Under 2019 väntar både fortsatta satsningar och kraftiga besparingar .
 • 2018-12-21
  Arbetsförmedlingen stoppar nya extratjänster och moderna beredskapsjobb
  Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019. Det som en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om den 12 december.
 • 2018-12-11
  Stora varsel på Arbetsförmedlingen kan bli följden av riksdagens budgetbeslut
  I Moderaternas budgetmotion för 2019 som röstades igenom i riksdagens budgetomröstning den 12 december finns stora besparingskrav på Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Det kan bli fråga om stora varsel under 2019. I motionen finns även stora neddragningar på programanslagen.
 • 2018-11-30
  Nya telefonnummer till Arbetsförmedlingen från 6 december – färre ingångar för snabbare hjälp
  Från och med den 6 december har vi på Arbetsförmedlingen nya telefoningångar för arbetssökande, arbetsgivare, leverantörer, samarbetspartners och andra myndigheter. Nu får du hjälp med alla dina ärenden via ett och samma telefonnummer.
 • 2018-11-07
  Arbetsförmedlingen prisad som digital myndighet
  Arbetsförmedlingens digitala förflyttning ger resultat. Vi fick nyligen ta emot andra pris inom kategorin Offentlig sektor på evenemanget Digital Leaders in Sweden 2019. Arbetet med att förbättra den digitala upplevelsen och tillgängligheten i sociala medier bidrar till den fina utmärkelsen.