Nyheter

Page: 3
 • 2019-12-10
  45 000 nya jobb
  Generaldirektör Maria Mindhammar presenterar arbetsmarknadsprognosen för 2020–2021.
 • 2019-12-10
  45 000 nya jobb 2020–2021
  Arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. Samtidigt blir avmattningen i ekonomin allt mer tydlig. Sammanlagt ökar antalet sysselsatta med 45 000 personer, vilket är en dämpning jämfört med tidigare år.
 • 2019-12-05
  Maria Mindhammar ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen
  Maria Mindhammar utses till ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Det meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) vid en presskonferens på torsdagen.
 • 2019-12-02
  Förslag: Så kan intensivåret utformas
  Intensivåret ska snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Nu har Arbetsförmedlingen lämnat ett förslag till regeringen på hur det kan utformas. – Det finns en stor potential i uppdraget, säger uppdragsledare Arild Vågen.
 • 2019-11-25
  Vad händer i mötet? En studie av hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet
  Studien ingår i en handlingsplan som Arbetsförmedlingen har upprättat på uppdrag av regeringen. Syftet med planen är att redovisa en hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Denna rapport, Vad händer i mötet , är en av de studier som initierades i samband med handlingsplanen och som ska bidra till ökad kunskap om Arbetsförmedlingens verksamhet.
 • 2019-11-25
  Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet prövas på sex servicekontor
  Den 2 december flyttar Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet in på Statens servicecenters servicekontor i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad och Söderhamn. Längre fram startas även verksamheten i Växjö.
 • 2019-11-05
  Effektivare jobbsökande med fler möten
  Förstärkt förmedlingsverksamhet gör att arbetslösa hittar jobb fortare, visar en ny IFAU-rapport gjord i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 • 2019-10-28
  Beslutsstoppet för extratjänster och introduktionsjobb hävs
  Efter en kraftig nedbantning under 2019 har volymerna nått en nivå som kan finansieras under rådande budgetläge .
 • 2019-10-28
  Prognos: Arbetsförmedlingen lämnar tillbaka delar av programanslagen
  Det pressade läget på Arbetsförmedlingen medför att myndigheten inte kommer att använda programmedlen fullt ut i år, enligt Arbetsförmedlingens utgiftsprognos för 2019.
 • 2019-10-04
  Gör plats-kampanjen tar bort en bild
  Den senaste Gör plats-kampanjen har varit föremål för en hård diskussion ända sedan den lanserades i måndags. Nu kommer en av bilderna som används att plockas bort.
 • 2019-10-03
  Stort engagemang på hearing om intensivåret
  Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ett intensivår för nyanlända ska utformas. På torsdagen hölls en hearing för att hämta in synpunkter från olika aktörer som arbetar med målgruppen.
 • 2019-09-30
  Om kritiken kring Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats
  Efter omstarten av Arbetsförmedlingens nya kampanj Gör plats har Arbetsförmedlingen fått kritik. Här kommer svar på de synpunkter och frågor som har väckts.
 • 2019-09-18
  Budgetpropositionen 2020: Arbetsförmedlingens reformarbete fortsätter
  Mer pengar till Arbetsförmedlingen ska dämpa tidigare aviserade resursneddragningar och skapa mer ordnade förhållanden för myndigheten i det fortsatta reformarbetet.
 • 2019-09-13
  Varning för bluffmejl med Arbetsförmedlingen som avsändare
  Just nu cirkulerar falska mejl som ser ut att vara skickade från Arbetsförmedlingen, till exempel från adresser som info@arbetsformedlingen.se. Bluffmejlen erbjuder chans till lotterivinster, resor eller medlemskap i testpaneler och liknande.
 • 2019-08-27
  Digital jobbmässa med snabbintervjuer
  Torsdagen den 29 augusti arrangerar Arbetsförmedlingen sin första jobbmässa online, en digital rekryteringsträff. Ett tiotal arbetsgivare inom fjällnäringen i Sverige och Norge gästar Arbetsförmedlingens studio i Östersund. De deltagande arbetssökande kopplar upp sig där de befinner sig.
 • 2019-07-11
  Rekordhög digital inskrivning i juni
  Trenden att fler och fler av våra kunder skriver in sig digitalt fortsätter. Det gamla rekordet från maj på 79 procent rök i juni då 85,3 procent skrev in sig hemifrån via sin dator eller mobiltelefon.­
 • 2019-07-01
  Det här gör Arbetsförmedlingen för sina 71 miljarder
  Arbetsförmedlingen fick 71 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2018. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och ersättningar till arbetsgivare för.
 • 2019-06-25
  Extern utredning om Jobskills klar
  Efter en anmälan via myndighetens visselblåsarfunktion kring lanseringen av Jobskills i oktober 2017, har Arbetsförmedlingen låtit en advokatbyrå utreda hanteringen.
 • 2019-06-12
  120 000 nya jobb under 2019 och 2020 – men arbetslösheten ökar
  Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt de närmaste två åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 120000 nya jobb. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in och att konjunkturen har vänt nedåt.
 • 2019-06-05
  Generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen i mars
  Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg lämnar sitt uppdrag för myndigheten när hans förordnande går ut i mars.