Nyheter

Page: 2
 • 2020-03-30
  Historiskt höga varsel i mars 2020
  Den pågående pandemin ger tydliga avtryck på den svenska arbetsmarknaden. Fram till och med den 29 mars har 36 800 personer varslats om uppsägning. – Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
 • 2020-03-30
  Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst
  I dag startar Arbetsförmedlingen matchningstjänsten Rusta och matcha i 32 kommuner. Tjänsten ersätter Stöd och matchning, STOM, som sagts upp i berörda områden. Målet är effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning med fokus på att varje arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Tjänsten är redan från start anpassad för samtal och möten med deltagare på distans, vilket passar bra i coronatider.
 • 2020-03-24
  Så påverkar coronaviruset svensk arbetsmarknad
  Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och analysdirektör Annika Sundén ger en bild av arbetsmarknaden under den rådande coronakrisen, med bland annat en kraftig ökning av varsel.
 • 2020-03-20
  Åtgärder i spåren av corona
  I spåren av coronaviruset har Arbetsförmedlingen vidtagit flera åtgärder för att minska risken för smittspridning, minska oron och samtidigt bedriva verksamhet. Här kan du se vad vi gjort hittills. Sidan kommer att uppdateras löpande.
 • 2020-03-16
  Nu startar podden Ny i Sverige – på sex språk
  Podden Ny i Sverige ska hjälpa nyanlända att förstå och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Avsnitten släpps på inte mindre än sex språk, lätt svenska, arabiska, engelska, persiska, somaliska och snart också på tigrinja.
 • 2020-03-12
  Ny metod för bedömning ska bidra till effektivare insatser
  Inom några år kommer de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av arbetslösa att göras med hjälp av ett automatiserat bedömningsverktyg. Dock kommer alla beslut om insatser tas av arbetsförmedlare även i framtiden. Nu ska verktyget prövas inom den nya matchningstjänsten Rusta och matcha.
 • 2020-03-11
  Stanna hemma om du är sjuk
  Vi på Arbetsförmedlingen tar risken för spridning av coronaviruset på största allvar. Det innebär bland annat att vi uppmanar alla som kommer till våra kontor till extra försiktighet, till exempel när det gäller handhygien. Och du, kom inte till oss om du är sjuk. Tar vi ett gemensamt ansvar undviker vi att smitta andra och att själva bli smittade.
 • 2020-02-25
  Det här gjorde Arbetsförmedlingen för sina 67 miljarder kronor
  Arbetsförmedlingen fick 67 miljarder kronor för att utföra sitt uppdrag 2019. En dryg tiondel gick till myndighetens löner och lokalhyror. De stora utgiftsposterna stod a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning för.
 • 2020-02-24
  Återrapport om utbildningsplikten: 10 procent tog del av reguljära studier
  Utbildningsplikten för nyanlända trädde i kraft i samband med att etableringsprogrammet infördes i januari 2018. I en återrapport till regeringen beskriver Arbetsförmedlingen hur myndigheten har arbetat med att få fler att studera.
 • 2020-02-24
  Återrapport utrikes födda kvinnor: Fortsatt lågt deltagande i arbetsnära insatser
  En av de prioriterade uppgifterna för Arbetsförmedlingen är att minska arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor. En återrapport till regeringen visar dock att andelen kvinnor som deltar i arbetsmarknadsnära insatser och flera av de subventionerade anställningarna är fortsatt låg. Dessutom är resultaten ofta sämre jämfört med andra grupper.
 • 2020-02-24
  Minskad budget och konjunkturen påverkade resultaten 2019
  Arbetsförmedlingens verksamhetsresultat 2019 påverkades negativt av en minskad budget, den stora omställning som följde och avmattningen i konjunkturen. Det framgår av myndighetens årsredovisning.
 • 2020-02-13
  Nu är sommarjobben här!
  Det finns nu över 50 000 lediga jobb inför sommaren. Vård och omsorg, service och transport är branscher där det finns extra goda jobbmöjligheter. Var tidigt ute och sök nu!
 • 2020-02-12
  Fler arbetssökande i insatser fokus i utgiftsprognosen
  Få ut fler arbetssökande i arbetsmarknadsutbildningar, till kompletterande aktörer och i subventionerade anställningar. Det är huvudbudskapet i den nya utgiftsprognosen för de kommande åren. Dessutom konstateras att programanslaget behöver utökas även 2021 och att kostnaden för att säkra Arbetsförmedlingens lokala närvaro bedöms öka under 2020.
 • 2020-02-11
  Fast bemanning på lokalkontoren i Arvidsjaur och Härnösand
  Arbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Arvidsjaur och Härnösand ska vara fast bemannade. Det betyder att medarbetare kommer att ha sin placering på orterna och träffa arbetssökande via bokade möten.
 • 2020-02-05
  Rekordmånga tittade på Arbetsförmedlingens webbinarier
  Har du också upptäckt Arbetsförmedlingens webbinarier? Förra året tittade över 335 000, betydligt fler än året innan då antalet uppgick till cirka 200 000. – Vi peppar, inspirerar och informerar. Vårt mål är att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ge den information som behövs för att få ett jobb eller hitta en bra kandidat, säger Jasna Zupic, chef för sektionen poddar och webbinarier.
 • 2020-02-03
  Om utrikesfödda kvinnor i media
  Staffan Johansson, enhetschef på Arbetsförmedlingen, bekräftar och beklagar bilden i TV4:s reportage om utrikesfödda kvinnor, som får färre insatser från Arbetsförmedlingen än utrikesfödda män.
 • 2020-01-30
  Storbritannien lämnar EU 1 februari
  Natten mellan den 31 januari och 1 februari lämnar Storbritannien EU. I praktiken innebär utträdet ingen förändring för arbetssökande eller arbetsgivare under 2020.
 • 2020-01-17
  Maria Mindhammar kommenterar SVT-granskningen
  SVT har under det gångna året granskat flera av Arbetsförmedlingens IT-satsningar och då framför allt utvecklingen av nya digitala tjänster. Det handlar bland annat om Jobskills och Jobtech. Den senaste veckan har SVT sänt ett par inslag om Jobtech samt om uteblivna satsningar som kostat pengar, men som ännu inte lanserats. Vad har generaldirektör Maria Mindhammar för tankar kring granskningarna?
 • 2019-12-19
  Rapport: Framsteg och utmaningar i kund- och kanalförflyttningen
  Arbetsförmedlingens satsning på digitala tjänster och service på telefon, chatt och video har gett positiva effekter, men står också inför fortsatta utmaningar. Det visar en fördjupad uppföljning som myndigheten gjort. Rapporten är baserad på uppgifter till och med september 2019.
 • 2019-12-19
  Regleringsbrev 2020: Fokus på lokal närvaro och reformeringen av myndigheten
  Arbetsförmedlingen ska säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet och fortsätta förbereda reformeringen av myndigheten. Det är något av innehållet i regleringsbrevet för nästa år som överlämnas till Arbetsförmedlingen på torsdagen.