Nyheter

 • 1 600 sägs upp från Arbetsförmedlingen

  Publicerad: 2019-05-21

  1 600 sägs upp från Arbetsförmedlingen

  Ungefär 1 600 anställda på Arbetsförmedlingen får besked om uppsägning under veckan. Att siffran är betydligt lägre än varslet i januari beror bland annat på att fler än beräknat själva har sagt upp sig sedan december.

 • Arbetsförmedlingen får nytt analysuppdrag från regeringen

  Publicerad: 2019-05-09

  Arbetsförmedlingen får nytt analysuppdrag från regeringen

  Regeringen har idag gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för att en ny myndighet ska vara på plats 2021 och att analysera förutsättningar för reformeringen.

 • Utbyggnaden av service via telefon, chatt och video

  Publicerad: 2019-05-08

  Utbyggnaden av service via telefon, chatt och video

  Allt färre kunder besöker de fysiska arbetsförmedlingskontoren för att skriva in sig och träffa en arbetsförmedlare. I takt med att kontor avvecklas ökar Arbetsfömedlingen tempot i utbyggnaden av service och möten via telefon, chatt och video. Tanken är att man som arbetssökande i första hand använder självservicetjänster på hemsidan, i andra hand personliga möten via chatt, telefon och video och i tredje hand har ett bokat möte på ett fysiskt kontor.

 • Färre felaktiga sanktionsbeslut än befarat visar genomgång

  Publicerad: 2019-05-03

  Färre felaktiga sanktionsbeslut än befarat visar genomgång

  I slutet av förra året upptäcktes att Arbetsförmedlingen kan ha fattat felaktiga beslut om varning eller avstängning från ersättning för arbetssökande som inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. En genomgång visar antalet drabbade är färre än befarat, 667 personer.

 • Nu rättas felaktiga beslut för programdeltagare

  Publicerad: 2019-04-23

  Nu rättas felaktiga beslut för programdeltagare

  I februari informerade vi om en risk att arbetssökande i program kunde ha fått felaktiga sanktioner kopplade till sina aktivitetsrapporter. 15 000 ärenden lämnades över till Försäkringskassan för korrigering. Rättningen kommer att genomföras den 25-26 april.

 • Regionorterna klara i nya organisationen

  Publicerad: 2019-04-16

  Regionorterna klara i nya organisationen

  Linköping, Örebro och Östersund kommer tillsammans med Göteborg, Malmö och Stockholm att utgöra de sex regionorterna i nya organisationen som träder i kraft den 1 juli. Beslutet fattades på tisdagen och har samverkats med de fackliga parterna.

 • Inriktningsbeslut klart om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät

  Publicerad: 2019-04-15

  Inriktningsbeslut klart om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät

  De centrala förhandlingarna om Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät är avslutade och myndigheten har fattat ett inriktningsbeslut i enlighet med det förslag som presenterades för drygt två veckor sedan.

 • Fler än 1 000 personer åtalade i gemensam satsning

  Publicerad: 2019-04-10

  Fler än 1 000 personer åtalade i gemensam satsning

  Resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet förbättrades kraftigt under förra året. Nästan dubbelt så många fängelseår i tingsrätt utdömdes jämfört med 2017 och beloppet för beslutade höjningar av skatt var 145 miljoner, det högsta under de senaste fem åren.

 • Risk för brist på arbetskraft i stora delar av landet visar ny rapport

  Publicerad: 2019-04-04

  Risk för brist på arbetskraft i stora delar av landet visar ny rapport

  En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar befolkningsutvecklingen i Sverige fram till 2030 och hur den påverkar tillgången på arbetskraft. Rapporten visar på stora skillnader mellan olika regioner.

 • Förslag till Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät

  Publicerad: 2019-03-28

  Förslag till Arbetsförmedlingens framtida kontorsnät

  Arbetsförmedlingen har nu ett förslag till hur det framtida kontorsnätet ska utformas. Det omfattar 106 egna kontor med olika öppettider och att verksamheterna på 132 arbetsförmedlingskontor avvecklas successivt under 2019 och 2020.