Nyheter

 • Remissvar om kommunerna som utförare av arbetsmarknadstjänster

  Publicerad: 2020-11-16

  Remissvar om kommunerna som utförare av arbetsmarknadstjänster

  Arbetsförmedlingen har lämnat sitt remissvar till utredningen om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

 • Förberedelserna inför reformeringen fortsätter

  Publicerad: 2020-10-26

  Förberedelserna inför reformeringen fortsätter

  Arbetsförmedlingen fortsätter att förbereda reformeringen i väntan på att regeringen fattar beslut om hur det reformerade systemet ska se ut. Nu har myndigheten lämnat in flera rapporter som beskriver det förberedelsearbetet.

 • Slutrapport: Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro

  Publicerad: 2020-10-23

  Slutrapport: Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro

  Arbetsförmedlingen säkrar möjlighet till lokal närvaro på samtliga orter där arbetsförmedlingskontor har eller ska avvecklas. Det visar myndigheten i sin slutredovisning som lämnats till regeringen. Samtidigt framgår att det råder ett svårbedömt framtida läge vilket gör att arbetet med en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service kommer att fortsätta framöver.

 • Fler arbetssökande ska få matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning

  Publicerad: 2020-06-26

  Fler arbetssökande ska få matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildning

  Arbetsförmedlingen planerar för en fördubbling av antalet deltagare i matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar under året.

 • Arbetsförmedlingen säkrar sin lokala närvaro

  Publicerad: 2020-06-15

  Arbetsförmedlingen säkrar sin lokala närvaro

  Arbetsförmedlingen har i uppdrag att se över sin lokala närvaro på de orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor. Nu har myndigheten lämnat sin andra beskrivning av läget till regeringen.

 • Lägesrapport Rusta och matcha inlämnad

  Publicerad: 2020-04-15

  Lägesrapport Rusta och matcha inlämnad

  Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att under 2020 införa nya matchningstjänster för att dra lärdomar inför fortsatt utveckling av det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.

 • Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst

  Publicerad: 2020-03-30

  Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst

  I dag startar Arbetsförmedlingen matchningstjänsten Rusta och matcha i 32 kommuner. Tjänsten ersätter Stöd och matchning, STOM, som sagts upp i berörda områden. Målet är effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning med fokus på att varje arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Tjänsten är redan från start anpassad för samtal och möten med deltagare på distans, vilket passar bra i coronatider.