Statistiksidan över varsel har fått nytt utseende

Publicerad: 2023-05-16

Nu har sidan med varselstatistik fått ett nytt visuellt uttryck. Bland annat har månads- och årsstatistiken gjorts mer tillgänglig.

Kvinna vid dator

Det ska vara enkelt att ta till sig Arbetsförmedlingens statistik. Som ett led i detta görs statistiksidorna på arbetsformedlingen.se om.

På sidan med varselstatistik kan du som användare bland annat få en snabb bild av antalet varslade per månad och år, antalet varslade per bransch och vilka branscher som har flest varslade.

Statistik om varsel

Framöver kommer även sidorna med statistik om insatser och program samt leverantörstjänster få nytt utseende.