Arbetsförmedlingen och kommunerna tar nya steg i samverkan

Publicerad: 2022-11-25

Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla överenskommelser om samverkan med kommunerna är i full gång. Målsättningen är att bli klar till årsskiftet.

Datorskärm med kod.

Överenskommelserna mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner är en del i myndighetens arbete för att minska långtidsarbetslösheten och för en likvärdig service i hela landet.

Införandet av överenskommelserna har till stor del skett tillsammans med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under året har Arbetsförmedlingen träffat de flesta av landets kommuner och haft 20 regionala samverkansdialoger.

I ett inspelat studiosamtal diskuterar Ulrika Runemar, SKR, Pontus Ringborg, DUA, och Emil Johansson, Arbetsförmedlingen, hur målen konkretiseras och hur man skapar en hållbar samverkan. Där berättar också Hudiksvalls kommun och Arbetsförmedlingen om sitt framgångsrecept för en lyckad samverkan.

Programledare är Susanne Delastacia.

Ta del av studiosamtalet

Överenskommelser om samverkan 2022