Felaktigheter i Arbetsförmedlingens adressregister

Publicerad: 2022-10-14

I somras uppstod ett fel i överföringen av filer mellan Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Därför har ett antal arbetssökande fått felaktiga adressuppgifter och sekretessmarkeringen har tillfälligt försvunnit för sökande med skyddade uppgifter. Detta har i ett fåtal fal inneburit att vi har hanterat personuppgifter fel.

Datorskärm med kod.

Nyheten har uppdaterats 18 oktober.

I början av juli uppstod ett fel i överföringen av filer mellan Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Därför har adressuppgifter inte uppdaterats korrekt och ett antal arbetssökande har fått felaktiga adressuppgifter, vilket kan ha inneburit att brev från oss inte kommit fram. I några fall har personer fått fel personnummer, vilket har medfört att de inte kunnat komma åt sina sidor på arbetsformedlingen.se och att vi inte kunnat nå dem med digital post.

För sökande med skyddade uppgifter har sekretessmarkeringar felaktigt försvunnit, vilket har inneburit att vi har hanterat ett fåtal personuppgifter fel. Berörda personer har kontaktats.

Detta berör bara de arbetssökande som har anmält ändrade uppgifter i folkbokföringen någon gång sedan den 1 juli.

Under sommaren upptäcktes ett par felaktiga adresser som i mitten av september visade sig vara ett större systemfel. När vi upptäckt var felet låg fokuserade vi på att åtgärda det. Händelserna är anmälda till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Vilka åtgärder har Arbetsförmedlingen vidtagit?

  • Under oktober gör vi uppdateringar med rättelser.
  • Sedan den 10 oktober är alla sekretessmarkeringar återställda. Berörda personer har kontaktas personligen.
  • Övriga som på något sätt berörts kommer att få information av Arbetsförmedlingen.
  • Händelserna har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Arbetssökande som har frågor om händelsen kan kontakta Arbetsförmedlingen på 0771-416 416.