Enklare termer i vecko- och månadsstatistiken

Publicerad: 2022-05-23

Nu förenklar vi begreppen i vecko- och månadsstatistiken för ökad förståelse och minskad otydlighet.

På en datorskärm syns stapeldiagram.

– Vi byter ut otydliga begrepp i vår vecko- och månadsstatistik. Det handlar inte om några stora förändringar och vi ändrar inte i några definitioner, men vi tror att vi med små förändringar och förenklingar kan öka förståelsen, säger Anna-Carin Larsson på analysavdelningen på Arbetsförmedlingen.

Ett exempel på begrepp som kan vara svårt att förstå innebörden av är ”kvarstående platser”. Det ändras nu till ”alla lediga jobb”.

Ändringarna sker onsdag 25 maj.

Gamla begrepp

Nya begrepp

NYANMÄLDA PLATSER

NYA LEDIGA JOBB

KVARSTÅENDE PLATSER

ALLA LEDIGA JOBB

SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE

ARBETSSÖKANDE SOM FÅTT ARBETE

NYINSKRIVNA SÖKANDE

NYA INSKRIVNA ARBETSSÖKANDE

ÖPPET ARBETSLÖSA OCH SÖKANDE I PROGRAM

INSKRIVNA ARBETSLÖSA

- därav utan arbete i mer än 6 månader

- utan arbete i mer än 6 månader

- därav utan arbete i mer än 12 månader

- utan arbete i mer än 12 månader

- därav utan arbete i mer än 24 månader

- utan arbete i mer än 24 månader

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT

 SAMTLIGA INSKRIVNA

ÖPPET ARBETSLÖSA

ÖPPET ARBETSLÖSA

SÖKANDE I PROGRAM

ARBETSLÖSA I PROGRAM

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning

Validering

Validering

Arbetspraktik

Arbetspraktik

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet

Jobbgaranti för ungdomar

Jobbgaranti för ungdomar

Förberedande insatser

Förberedande insatser

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin

Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet

- därav kartläggning

Etableringsprogrammet Kartläggning

SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

ARBETSSÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD

Deltidsarbetslösa

Deltidsarbetslösa

Tillfällig timanställning

Arbetssökande med tillfällig timanställning

Sökande med tillfälligt arbete

Arbetssökande med tillfälligt arbete

Ombytessökande

Inskrivna som vill byta arbete

SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

ARBETSSÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD

Anställningsstöd

Inskrivna med anställningsstöd

- därav Introduktionsjobb

- Introduktionsjobb

- därav Extratjänster

- Extratjänster

- därav Moderna beredskapsjobb

- Moderna beredskapsjobb

Särskilda insatser för person med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Särskilda insatser för person med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

- därav lönebidrag för anställning

- Lönebidrag för anställning

- därav Offentligt skyddat arbete (OSA)

- Offentligt skyddat arbete

- därav lönebidrag för utveckling i anställning

- Lönebidrag för utveckling i anställning

- därav lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall

- Lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall

- därav lönebidrag för trygghet i anställning

- Lönebidrag för trygghet i anställning

ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN

ÖVRIGA INSKRIVNA

- därav arbetssökande med förhinder

Arbetssökande med förhinder

NYSTARTSJOBB

NYSTARTSJOBB

YRKESINTRODUKTION

YRKESINTRODUKTION

UTBILDNINGSKONTRAKT

UTBILDNINGSKONTRAKT