Etableringsjobb - nytt stöd på initiativ av arbetsmarknadens parter

Publicerad: 2022-04-12

Snart införs etableringsjobb som ett nytt anställningsstöd för att stimulera anställningar på svensk arbetsmarknad. Det nya stödet ska ge långtidsarbetslösa och nyanlända varaktig förankring på arbetsmarknaden, samtidigt som det förbättrar arbetsgivares möjligheter till kompetensförsörjning.

Antalet långtidsarbetslösa har ökat i samband med pandemin. Det kan vara svårt att etablera sig på arbetsmarknaden efter lång tid i arbetslöshet eller om man är nyanländ i Sverige. För att minska långtidsarbetslösheten och ge nyanlända bättre möjligheter på arbetsmarknaden planerar regeringen att införa etableringsjobb.

Ett initiativ från arbetsmarknadens parter

Förslaget om etableringsjobb kommer från arbetsmarknadens parter i syfte att minska långtidsarbetslöshet och skapa förutsättningar för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Modellen bygger på ett initiativ av Landsorganisationen (LO), Unionen och Svenskt Näringsliv.

Etableringsjobb kommer att rikta sig till två målgrupper inom arbetssökande – långtidsarbetslösa och nyanlända i Sverige. Målet är att förbättra arbetsgivares förutsättningar till kompetensförsörjning genom en enkel stödmodell som ger en lägre lönekostnad.

Ny form för ersättning

Ersättningsformen är ny och innebär att individen får en kombination av lön från arbetsgivaren och ersättning från staten, så att den sammanlagda inkomsten motsvarar ordinarie kollektivavtals lägstalön.

Arbetstagaren kan som längst få ett etableringsjobb i två år. Därefter ska etableringsjobb i normalfallet övergå i en tillsvidareanställning.

Etableringsjobb gäller endast för företag med kollektivavtal om etableringsjobb och för arbetsuppgifter som arbetsmarknadens parter kommer överens om.

Införande planeras under 2022

Regeringen har tidigare meddelat att etableringsjobb kommer att införas under 2022, men datum är ännu inte fastställt. Detta beror på att förordningen är för granskning hos EU-kommissionen och ännu inte beslutad.

– Vi på Arbetsförmedlingen arbetar nu intensivt med förberedelser inför införandet enligt regeringens tidplan, säger Mattias Andersson, styrgruppsordförande samt biträdande verksamhetsområdesdirektör för verksamhetsområde Arbetsgivare.