Tillgångar för miljoner säkrade genom samverkan

Publicerad: 2022-04-04

Tillgångar för nära 80 miljoner kronor säkrade, återkrav på 62 miljoner och 448 utdömda fängelseår. Det är några av resultaten från ett myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet som Arbetsförmedlingen deltar i.

Gruppbild på representanter från de myndigheter som deltar i arbetet mot organiserad brottslighet.

Tolv myndigheter deltar i samverkansarbetet mot organiserad brottslighet.

– Att vi arbetar tillsammans med andra myndigheter är avgörande när det gäller den organiserade brottsligheten. Redovisningen från förra året visar återigen hur kraftfulla vi blir när vi kan agera tillsammans utifrån alla myndigheters olika uppdrag, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Arbetsförmedlingen och elva andra myndigheter deltar i ett myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet. Denna samverkan är ett regeringsuppdrag som har pågått sedan 2009 och innebär att myndigheterna samarbetar kring underrättelser och operativa insatser för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Resultaten från det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet finns i den årsrapport för 2021 som nu lämnats till regeringen.

Rapporten visar att Arbetsförmedlingen har förhindrat felaktiga utbetalningar till ett belopp av 5,5 miljoner och gjort återkrav till ett värde av 8,2 miljoner. Till följd av samverkan mot organiserad brottslighet gjorde Arbetsförmedlingen åtta polisanmälningar, bland annat grovt bidragsbrott av företag som mottagit lönestöd.

Arbetsförmedlingen är också en aktiv part som bidrar till andra myndigheters resultat.

Relaterad information

Läs den årliga redovisningen av uppdraget "Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2021" på polisens webb:

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet