Flerårigt samarbete har höjt kunskapen om våld i nära relationer

Publicerad: 2022-04-04

Genom flerårigt arbete har Arbetsförmedlingen och flera andra myndigheter höjt kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nu har myndigheternas gemensamma avrapporteringen överlämnats till regeringen.

En tjejs huvud bakifrån, under står texten #UpptäckVåldet
Åsa Frostfeldt, införandeledare på Arbetsförmedlingen

Åsa Frostfeldt

– Genom det här arbetet finns det en större medvetenhet på myndigheterna om våld i nära relationer. Vi vet hur vi ska agera och hjälpa personer vidare för stöd. Våldsutsatthet kan till exempel vara en dold orsak till arbetslöshet. Arbetsförmedlingen ställer därför frågor om våld i mötet med de försäkrade men vi behöver göra det rutinmässigt och i större utsträckning än idag. Utöver detta behöver vi undersöka och utvärdera effekterna av vårt arbete, säger Åsa Frostfeldt införandeledare på Arbetsförmedlingen.

Sedan september 2019 har Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen arbetat tillsammans med frågan i ett regeringsuppdrag som samordnats av Jämställdhetsmyndigheten.

Slutsatser från rapporten

I slutrapporten som lämnas till regeringen 31 mars 2022 finns slutsatser för hur arbetet med att upptäcka och motverka våld ska vara framgångsrikt.

– Det behövs bland annat en tydlig ledning och styrning för att arbetet ska vara uthålligt över tid och vara en del av den ordinarie verksamheten, säger Åsa Frostfeldt.

Samverkansuppdraget om ökad upptäckt av våld bidrar till det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik, som är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Det målet har beslutats av Sveriges riksdag.