Arbetsförmedlingen lämnar återrapport – vidareutvecklade matchningstjänster

Publicerad: 2022-03-11

Arbetsförmedlingen har lämnat en första återrapport om vidareutvecklade matchningstjänster till regeringen. Den har tagits fram på uppdrag av regeringen som ett led i arbetet med reformeringen av myndigheten.

I oktober 2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att analysera och redovisa vissa förutsättningar för utformningen av vidareutvecklade matchningstjänster. Syftet är att vidareutveckla den nuvarande matchningstjänsten rusta och matcha, som infördes i hela landet under förra året. Nu har Arbetsförmedlingen lämnat sin första återrapport i uppdraget.

– En vidareutveckling handlar inte om att skapa en helt ny tjänst utan om att bygga vidare på nuvarande modell för tjänsten och göra förbättringar utifrån nya kunskaper och lärdomar. I återrapporten redovisar vi det vi lärt oss hittills och drar också vissa slutsatser inför det fortsatta arbetet, säger Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen.