Webbprogram: Nyanlända kvinnor - vägen till jobb

Publicerad: 2022-03-07

Trots att ökad sysselsättning bland nyanlända och utrikesfödda kvinnor är en prioriterad fråga verkar utvecklingen gå åt fel håll. Varför? Webbprogrammet Nyanlända kvinnor – vägen till jobb djupdyker i frågan.

Elin Landell, Fivos Pagalias, Susanne Delastacia och Lars Lööw i Arbetsförmedlingens tv-studio.

Elin Landell, författare till rapporten "Försörjning med fördröjning", Fivos Pagalias, programledare Susanne Delastacia och överdirektör Lars Lööw .

Vilka är dessa kvnnor och varför har de lägre sysselsättning, högre arbetslöshet och lägre arbetskraftsdeltagande jämfört med män? Och hur jobbar Arbetsförmedlingen med frågan och vilka insatser leder konkret till jobb?

Medverkar gör Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen, Elin Landell, författare till rapporten försörjning med fördröjning och så träffar vi två kvinnor i Borås.

I studion pratar vi även med Fivos Pagalias om Arbetsförmedlingens arbete med ökad upptäckt av våld som nyligen vann Svenska Jämställdhetspriset.

Se webbprogrammet Nyanlända kvinnor - vägen till jobb