Svenska Jämställdhetspriset till Arbetsförmedlingen

Publicerad: 2022-02-09

Arbetsförmedlingens arbete för att utbilda personal, leverantörer och arbetssökande för ökad upptäckt av våld i nära relationer har tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Arbetet har fått effekt.

Sofia Eugénzon-Persbeck, Amina Grill, Åsa Frostfeldt, Lars Lööw och Fadila Sadki

Sofia Eugénzon-Persbeck, Amina Grill, Åsa Frostfeldt, Lars Lööw och Fadila Sadki

Våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet. Både utövare och offer finns representerade bland arbetssökande. För att höja kunskapen om det har tusentals medarbetare kompetensutvecklats både hos Arbetsförmedlingen och hos leverantörerna som har kontakt med arbetssökande. Utbildningen handlar till stor del om att hjälpa anställda att förstå vikten av att ställa frågan om våld förekommer, och förmåga att hantera svaret. Även arbetssökande har erbjudits information och utbildning om våld på olika språk.

– Vi på Arbetsförmedlingen är hedrade och stolta över att ha vunnit Svenska Jämställdhetspriset 2022. Att en stor myndighet arbetar strategiskt både internt och externt mot våld i nära relationer kan få stora samhällseffekter, säger myndighetens överdirektör Lars Lööw.

Socialstyrelsens skador- och dödsfallsutredning visar att trots att brottsoffer och gärningspersoner haft omfattande kontakter med olika samhällsaktörer fick de inte det stöd som behövdes. Det var också anledningen till att Arbetsförmedlingen fick uppdraget.

Arbetsförmedlingen har under fyra år i samverkan med Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten och samordningsförbunden haft i uppdrag att öka upptäckten av våld. Regeringsuppdraget har fokuserat på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld oavsett förhållandet mellan förövaren och brottsoffret samt på särskilt utsatta grupper. Myndigheterna har arbetat både med våldsutsatthet och våldsutövande.

– Vi vet att utbildningen och de nya rutinerna har haft effekt. Arbetssökande kvinnor har sökt och fått hjälp efter att de fått frågan om våld från personal, säger införandeledare Åsa Frostfeldt på Arbetsförmedlingen.

Relaterad information

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle.

Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och hylla goda insatser och exempel.

I år delades priset ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag på jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet