Stora möjligheter till jobb i norra Sverige

Publicerad: 2022-01-14

Redan i dag är det många organisationer och företag som behöver arbetskraft i norra Sverige. Konkurrensen och arbetslösheten är låg och många i regionen går snart i pension. Arbetskraft behövs inom alla områden såsom, vård och omsorg, undervisning, data/it, transport och industriell tillverkning.

Det är flera stora företag med fokus på klimatomställning som finns på plats och som etablerar sig i området, det gör att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka och pågå under lång tid.

Bred efterfrågan på arbetskraft

I september 2021 genomförde Arbetsförmedlingen en digital medieträff där representanter från Arbetsförmedlingen och Norrbottens handelskammare berättade om varför behovet av arbetskraft är så stort i norra Sverige.

– Det krävs inte bara människor som ska arbeta inom industrin, utan alla möjliga jobb finns. Det finns en bred efterfrågan på arbetskraft, säger Martin Gandal, verksamhetsanalytiker, Arbetsförmedlingen.

film

Behovet av arbetskraft i Västerbotten och Norrbotten

Här presenteras behovet av arbetskraft i Västerbotten och Norrbotten av Martin Gandal, verksamhetsanalytiker, Arbetsförmedlingen och Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare.

Siffrorna i presentationen visar att det finns få personer, på plats, som kan ta de arbeten som finns. Möjligheterna är därför stora för den som vill flytta in och få ett arbete och en fast sysselsättning.

– Investeringarna i framtiden innebär både möjligheter och utmaningar. De innebär möjligheter i form av kringeffekter som ger nya etableringar. Vi behöver också bygga ett attraktivt samhälle med bostäder, skolor, kultur och fritidsaktiviteter. Och en av utmaningarna är just behovet av kompetens, säger Linda Nilsson, vd vid Norrbottens Handelskammare.

Relaterad information

Text