Extratjänster fasas ut under 2022

Publicerad: 2021-12-23

Extratjänsterna fasas ut under 2022. Det sker enligt regeringens instruktioner till Arbetsförmedlingen i regleringsbrevet för kommande år. Däremot berörs inte redan fattade och pågående beslut.

Arbetsförmedlingen får inte fatta nya beslut om anvisning till extratjänster från och med den 1 januari 2022.

Däremot berörs inte redan fattade och pågående beslut. Anvisningar före den 1 januari 2022 som pågår eller som har ett datum för påbörjande före den 1 januari 2022 ska genomföras i enlighet med det beslut som har fattats av Arbetsförmedlingen. Därmed fasas extratjänsterna ut i takt med att deltagarna avslutar sin extratjänst.

Arbetsförmedlingen ser nu över möjligheterna att istället öka användningen av andra subventionerade anställningar och övriga insatser och program. En plan för detta utarbetas under första kvartalet 2022. I det planeringsarbetet är dialog med kommuner och andra berörda aktörer mycket viktigt.

En extratjänst är ett jobb med särskilt anställningsstöd till arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor och riktar sig till personer som varit arbetslösa länge och nyanlända arbetssökande. Målet med extratjänster är att arbetstagaren på sikt ska öka sina möjligheter att få en osubventionerad anställning. För närvarande finns cirka 10 500 deltagare i extratjänster.