Exempelbild 640x480

Bildtext

11 november 2021

Statistik för rusta och matcha försenad

Statistik för oktober månad för tjänsten rusta och matcha är försenad och kommer att publiceras först den 14 december. Orsaken till förseningen är att ett nytt verktyg för registrering av tjänsten börjat användas.

Statistik för oktober månad för tjänsten rusta och matcha som skulle presenterats i november är försenad. Orsaken till förseningen är att ett nytt verktyg för registrering av tjänsten har börjat användas, vilket fått som följd att statistikproduktionen försenats.

Statistiken för oktober publiceras i december

Förseningarna gör att vi inte kommer att kunna presentera komplett statistik över antalet deltagare i matchningstjänsten rusta och matcha för oktober månad. Fullständig statistik för både oktober och november kommer att publiceras den 14 december.