Yrkesprognos: Utblick över åren 2022 och 2026

Publicerad: 2021-11-10

Arbetsförmedlingen har under en längre tid regelbundet publicerat prognosrapporten ”Var finns jobben”. Som ett led i Arbetsförmedlingens utvecklade och förändrade yrkesprognosarbete har vi valt att även göra förändringar i hur vi presenterar de övergripande resultaten på yrkesområdesnivå. Rapporten Yrkesprognoser – en utblick över åren 2022 och 2026 beskriver konkurrenssituationen inom 15 olika yrkesområden samt några utmaningar inom området kompetensförsörjning.

Manlig målare som håller i en roller

Arbetsförmedlingens yrkesprognos mäter konkurrensen om jobben enligt tre kategorier: liten konkurrens, mycket liten konkurrens och konkurrens. Det är liten eller mycket liten konkurrens inom ett stort antal yrken inom de aktuella yrkesområdena. Lägst konkurrens återfinns inom data/it, pedagogik, samt hälso- och sjukvård. Högst konkurrens återfinns framför allt inom försäljning, inköp och marknadsföring, kultur, media och design samt transport, distribution och lager.

Arbetsmarknaden förändras, vilket ställer högre krav på arbetskraftens kompetensutveckling. Ökade inslag av framför allt automatisering och digitalisering, på i stort sett hela arbetsmarknaden, ställer nya och mer omfattande krav på avancerad digital kompetens.

Innan pandemin rådde det kompetensbrist inom flera yrken och yrkesområden. En liknande situation observeras nu och ett stort antal arbetsgivare uppger att de inte kan anställa arbetskraft till flertalet tjänster eftersom arbetstagarna som söker inte uppfyller kvalifikationskraven. Det är viktigt att det skapas förutsättningar för livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling.