Betydelsefulla dialoger med landets kommuner – 2021

– Samarbetet med kommunerna är oerhört viktigt för att lösa det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och för att arbetssökande och arbetsgivare ska kunna få det stöd de behöver. De här dialogerna är ett steg på vägen för att utveckla och förstärka våra överenskommelser med kommunerna och förhoppningsvis reda ut några av de frågetecken som finns, säger biträdande verksamhetsområdeschef Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen.

Samverkan utvecklas och förändras

Arbetsmarknadspolitiken är under förändring. Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer får ett större ansvar för utförandet av de rustande och matchande insatserna till arbetssökande.

Det påverkar även kommunernas uppdrag där ekonomiskt bistånd, kommunal vuxenutbildning och kommunala arbetsmarknadsenheter alla är viktiga komponenter i arbetsmarknadspolitiken. Sättet att samverka på behöver därför utvecklas och förändras.

– Det är en ny kontext vi går in i där det är viktigt att tillsammans hitta hur vi ska fortsätta, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar.

Åtta dialoger

Mellan den 6 och 15 oktober genomförde Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) åtta digitala samverkansdialoger. Syftet har varit att stärka samverkan och samtidigt bidra till ökad förståelse för varandra.

Några citat från dialogerna

Lil Ljunggren Lönnberg, Dua:

– Samverkan är en handling eller ett medel och inget mål i sig. Samverkan är sprungen ur ett behov om samsyn av att samverkan krävs för att lösa en uppgift. I det här fallet handlar det om att individer ska komma i arbete och att arbetsgivares behov av kompetens ska tillgodoses.

Roy Melchert, SKR:

– Snacka om en ny spelplan. Tidigare har vi ju haft en överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingens lokala verksamhet, en överenskommelse för att hantera allting. Nu ersätts Arbetsförmedlingen i operativa delar mycket av leverantörer. Det här har ingen av oss löst än, hur det ska se ut, men det behöver lösas och Arbetsförmedlingen har rollen att hålla ihop det här.

Maria Kindahl, Arbetsförmedlingen:

– Det är viktigt att vi skapar strukturer för hur vi samverkar därför att med det får vi en gemensam bild av hur kunderna kan komma i kontakt med oss. Vi får en gemensam arena där vi kan möta de kunder som behöver stöd av oss, där vi kan använda hela verktygslådan och kan skapa det förtroendet som behövs mellan samverkans parter för att vi ska bli framgångsrika kring individsamverkan.