Införandet av rusta och matcha etapp tre närmar sig

Publicerad: 2021-10-01

Matchningstjänsten rusta och matcha är i full gång att införas i hela Sverige. Det är ett steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Den 7 december är det dags för den tredje och sista etappen. Det innebär att stöd och matchning kommer att sägas upp i samtliga kommuner. Förfrågningsunderlag för ansökan att bli leverantör publiceras den 6 oktober för de 104 kommuner som ingår i etapp 3.

Ung kvinna framför dator.

Den 7 december är det dags för etapp 3 i införandet av rusta och matcha.

Införandet av rusta och matcha startade med etapp 1 i maj 2021, och följdes av etapp två i början av september. Den 7 december är det dags för den tredje och sista etappen.

Det här är en del av den successiva reformeringen av Arbetsförmedlingen där vi tillsammans med fristående leverantörer rustar och matchar arbetssökande till jobb. Arbetsförmedlingen kommer samtidigt med införandet av rusta och matcha att säga upp avtalen med leverantörerna av stöd och matchning i de berörda kommunerna då tjänsterna inte kan eller bör användas parallellt av juridiska och affärsmässiga skäl. I rusta och matcha kan arbetssökande, efter att Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att en arbetssökande ska delta, själv välja leverantör utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Hela planen för införande av rusta och matcha i tre etapper under 2021 hittar du under relaterad information.