1 oktober 2021

Etapp två i rusta och matcha är igång

Ung kvinna ler.

Införandet av etapp 2 i rusta och matcha är nu igång.

Nu får ytterligare 101 kommuner tillgång till rusta och matcha när etapp två sjösatts. Det är den klart största av de tre planerade etapperna. Vilket betyder att många fler långtidsarbetslösa nu har möjlighet att få stöd via rusta och matcha.

Rusta och matcha är en del av den successiva reformeringen av Arbetsförmedlingen där vi tillsammans med fristående leverantörer rustar och matchar arbetssökande till jobb eller utbildning. Arbetsförmedlingen har samtidigt med införandet av rusta och matcha, i de berörda kommunerna, sagt upp avtalen med leverantörerna av stöd och matchning. Etapp två består av 101 kommuner fördelade på 9 leveransområden, där storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö ingår.

Ytterligare en etapp kvarstår under 2021

Införandet av rusta och matcha fortsätter sedan i en sista etapp under 2021. Etapp tre den 7 december omfattar 104 kommuner fördelade på 43 leveransområden.