Hur har Covid-19 påverkat arbetsmarknaden för unga?

Publicerad: 2021-09-13

Arbetsförmedlingen publicerar idag en rapport om hur Covid-19 har påverkat arbetsmarknaden för unga.

Parkarbete där kvinna klipper gräset.

Arbetsmarknadsläget för unga har försämrats under Covid-19.

Rapporten visar att Arbetsmarknadsläget för unga har försämrats under Covid-19. Det ansträngda läget med färre tillfälliga anställningar och ökad konkurrens har påverkat arbetsmarknaden negativt och unga är överrepresenterade inom flera av de branscher som drabbats av varsel och uppsägningar. Det finns en risk för långa tider av arbetslösheten för alltfler unga, inte minst för de unga som saknar gymnasieutbildning.

Arbetsförmedlingen kan göra skillnad genom riktade insatser och en viktig del i det arbetet är att fler ungdomar som saknar en gångbar utbildning motiveras till studier samt erbjuds en plats inom jobbgarantin för ungdomar.