Kunder nöjda med servicekontor

Publicerad: 2021-09-07

Arbetssökande och arbetsgivare är generellt sett mycket nöjda med sitt besök på servicekontor. Det framgår av Statens servicecenters kundundersökning.

En man med papper i handen ler mot kvinna.

Arbetssökande är generellt sett mycket nöjda med sitt besök på Statens servicekontor.

Med start sommaren 2020 började Statens servicecenter ta över Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster. På servicekontoren kan arbetssökande och arbetsgivare få hjälp med enklare ärenden som guidning i Arbetsförmedlingens digitala tjänster, skriva in sig som arbetssökande, aktivitetsrapportera, använda datorer för självservice samt hämta och fylla i blanketter. Servicekontoren erbjuder även vägledning i tjänster från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Bra bemötande och stöd

En kundundersökning som Statens servicecenter genomfört under vecka 23-24 visar att besökarna generellt är mycket nöjda med sitt besök på servicekontoret:

Resultatet i Nöjd Kund Indexet (NKI) uppgår till 93 på skalan 0 till 100. Sett till enbart Arbetsförmedlingens kunder uppgår resultatet till 94.

97 procent av Arbetsförmedlingens kunder anser att de fått den hjälp de behövde. 96 procent anser att de fått ett bra bemötande och hjälp inom rimlig tid. Resultaten är i nivå med resultaten för de övriga samverkansmyndigheterna.

– Det är ett glädjande resultat att merparten av våra kunder är mycket nöjda med sina besök vid servicekontoren. De tycker att de får ett bra bemötande, svar inom rimlig tid och ett bra stöd av servicehandläggarna, säger Linda Pärlemo, verksamhetssamordnare på Avdelningen Kundsupport och Ersättning.

Fakta om undersökningen

Statens servicecenter genomför återkommande kundundersökningar för verksamheten på de lokala servicekontoren.

Syftet är att ta reda på hur nöjda kunderna var vid sitt senaste besök.

Undersökningen gjordes under veckorna 23-24 på 29 kontor.

Respondenterna har kunnat besvara enkäten på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Antalet respondenter var 644 personer.