tre personer vid en dator
2 juli 2021

Dags för etapp 2 i införandet av rusta och matcha

Matchningstjänsten rusta och matcha är i full gång att införas i hela Sverige. Det är ett steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Införandet startade med etapp 1 i maj 2021, då rusta och matcha infördes i 53 kommuner. Nu är det dags för etapp 2 och förfrågningsunderlag till fristående aktörer publiceras den 2 juli för ytterligare 101 kommuner. Tjänsten startar sedan den 29 september. Det innebär att stöd och matchning kommer att sägas upp i de aktuella kommunerna.

Det här är en del av den successiva reformeringen av Arbetsförmedlingen där vi tillsammans med fristående leverantörer rustar och matchar arbetssökande till jobb. Arbetsförmedlingen kommer samtidigt med införandet av rusta och matcha att säga upp avtalen med leverantörerna av stöd och matchning i de berörda kommunerna då tjänsterna inte kan eller bör användas parallellt av juridiska och affärsmässiga skäl. I rusta och matcha kan arbetssökande, efter att Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att en arbetssökande ska delta, själv välja leverantör utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Plan för införande av rusta och matcha i tre etapper under 2021

Ny matchningstjänst en del av reformeringen

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019. Arbetsförmedlingen fick i juli 2019 uppdraget att i delar av landet ta fram utvecklade matchningstjänster, rusta och matcha, i syfte att dra lärdomar inför reformeringen. I mars 2020 startade rusta och matcha i 32 kommuner.

I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av utvecklade matchningstjänster. I mars informerade vi om planen för införande av rusta och matcha under 2021.