Arbetsförmedlingen satsar på tv-program om arbetsmarknaden

Publicerad: 2021-06-14

Arbetsförmedlingen börjar producera tv-program med fokus på att belysa viktiga arbetsmarknadsfrågor ur nya perspektiv.

Programledare karin hübinette samtalar med Unionens chefsekonom Katarina Lundahl i arbetsförmedlingens tv-program

Unionens chefsekonom Katarina Lundahl samtalar med programledare Karin Hübinette.

webb-tv

TEMA: Hur klarar vi den ökande långtidsarbetslösheten?

Långtidsarbetslösheten har nått rekordnivåer som en följd av pandemin när nya grupper på arbetsmarknaden drabbas. Men samtidigt finns det stora möjligheter att komma tillbaka.

webb-tv

TEMA: En förlorad covidgeneration?

Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt under coronapandemin. Det innebär en tuff situation för många unga människor - men det finns även ljuspunkter att ta fasta på framöver.

– Arbetsmarknad och sysselsättning berör och engagerar stora delar av Sveriges befolkning varje dag. Arbetsförmedlingen har ett kärnuppdrag som expertmyndighet och i den uppgiften ingår att analysera arbetsmarknaden och dela vår kunskap, säger Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen.

Under juni släpps två pilotavsnitt för att testa konceptet. Därefter planeras cirka ett program i månaden under den kommande hösten. Programledare är Karin Hübinette med en bakgrund från SVT och samhällsprogram som Uppdrag granskning, Agenda och Aktuellt. Varje avsnitt har en programtid på 15–20 minuter och fokuserar på en aktuell frågeställning. Programmen kommer att finnas tillgängliga på Arbetsförmedlingens playtjänst, arbetsformedlingen.se och på Youtube.

– Genom faktabaserade tv-program får vi möjlighet att ta upp och diskutera aktuella arbetsmarknadspolitiska frågor ur olika perspektiv på ett intresseväckande sätt. Vi vill även bidra med hopp och inspiration inom områden som kanske alltför ofta fokuserar på problem, säger Mikael Hvinlund.

Programmen produceras internt i Arbetsförmedlingens studio och med egen personal, undantaget programledaren Karin Hübinette.

– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, och just arbetsmarknad och sysselsättning är områden som kanske berör människors vardag allra mest. Det är roligt att få vara med och bidra till den här produktionen, säger Karin Hübinette.