Kvinna som sitter i en soffa med en dator.
9 juni 2021

Ny metod får utrikesfödda kvinnor snabbare i arbete

Nyanlända kvinnor kan lättare få in en fot på arbetsmarknaden genom att kartlägga informell kompetens. Det visar en ny metod som Arbetsförmedlingen utvecklat, och som matchar nyanlända kvinnor och män som haft uppehållstillstånd minst fyra år till en arbetsgivare för att öka sysselsättningsgraden.

Projektet Jämställd etablering finansieras av ESF-rådet (Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige), och har lett till att 36 procent av de kvinnliga deltagarna och 40 procent av de manliga deltagarna fått jobb.

Projektet genomfördes från Luleå i norr till Malmö i söder på 16 projektkontor och har skapat ny och validerad kunskap som i dagsläget varken finns i Sverige eller andra länder. Projektet bygger på metoden Matchning från Dag 1 (MD1) som utvecklats inom först Stockholms stad och sedan Arbetsförmedlingens etableringskontor i Stockholm.

Utöver Matchning från dag 1 utvecklas även en tilläggsmetod inom projektet kallad Matchning från dag 1 Plus. Denna metod erbjuds efter bedömt behov hos deltagaren och består av två insatser som syftar till att påskynda matchningen (gruppvägledningsinsats för de som inte har ett identifierat önskat arbete) samt en insats som syftar till att deltagarna ska nå ett långvarigt fäste på arbetsmarknaden (individuellt introduktions- och uppföljningsstöd).

Projektet är upplagt för att generera svar på frågan om hur ett stöd ska utformas för att bäst hjälpa utrikesfödda kvinnor till arbete. Genom att utgå från dagens "best practice" i hur en arbetsmarknadsinsats till nyanlända ska utformas och hur en verksamhetsförankrad effektutvärdering genomförs syftar projektet till att bidra till både ökad sysselsättning för projektdeltagarna och ökad kunskap om hur morgondagens insatser ska utformas.

Projektet avslutades på Arbetsförmedlingen sista maj i år. Därefter kommer en forskningsrapport. Forskarna ska även följa personerna under ytterligare några år för att se hur insatserna påverkat personerna på längre sikt. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport i samband med att projektet avslutas.