Person som skriver anteckningar.
31 mars 2021

Högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet

282 åtalade, 145 fängelsedömda och 349 års utdömd fängelsetid– det är några av resultaten som den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet redovisar under 2020. Det är den högsta lagföringen hittills i arbetet mot organiserad brottslighet sedan starten 2009 – trots en pandemi. Tillsammans med elva andra myndigheter ingår Arbetsförmedlingen i arbetet.

Arbetet under 2020 i satsningen mot organiserad brottslighet har påverkats av den pågående pandemin. Trots det gjordes mycket stora beslag av narkotika och sprängmedel, många lagfördes för grova narkotikabrott och stora brottsvinster återfördes i form av återkrav och förverkande av brottsutbyte. Det visar den årliga redovisningen som överlämnats till regeringen.

– Sverige har, ur ett internationellt perspektiv, en unik samverkanskultur för att bekämpa organiserad brottslighet. Årets resultat, som uppvisar de högsta nivåerna för en stor del av den verksamhet som bedrevs under 2020, är väldigt glädjande, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Fortsatt fokus på brott mot välfärdssystemet

Arbetet med att begränsa att kriminella systematiskt bedrar och missbrukar våra välfärdssystem fortsatte att prioriteras och utvecklas under 2020. Kravet på återbetalning till de som missbrukat systemet är på en betydligt högre nivå under 2020 än tidigare år.

– Med den kompetens och de verktyg som de deltagande myndigheterna har till sitt förfogande, har vi åstadkommit skillnad i kampen mot den organiserade brottsligheten. Bara tillsammans är vi starka, och därför kommer vi fortsätta att utveckla det myndighetsgemensamma arbetet, säger Eva-Lena Edberg, enhetschef Uppföljning och kontroll.

En utmaning framåt, där myndigheterna under året gjort framsteg, är att utveckla det brottsförebyggande arbetet där flera myndigheter i ett koordinerat arbete kan göra stor skillnad. Även en fortsatt och utvecklad samverkan med kommunerna kommer vara en förutsättning för att stärka förmågan i arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Resultat av satsningen i siffror (2015–2020)

Satsningen mot organiserad brottslighet sedan 2015 har resulterat i

  • att drygt 1 200 personer åtalats i tingsrätt (282 personer under 2020)
  • att 565 av de åtalade har dömts till fängelse i sammanlagt drygt 1 300 år (145 fängelsedömda i sammanlagt 349 år under 2020)
  • 670 miljoner kronor i höjning av skatt (101 miljoner under 2020)
  • 274 miljoner kronor i utmätta tillgångar (35 miljoner under 2020)
  • 140 miljoner kronor i återkrav (90 miljoner kronor under 2020)
  • 287 miljoner kronor i besparing utifrån förhindrade felaktiga utbetalningar (49 miljoner under 2020)
  • att över 1,2 ton cannabis togs i beslag (cirka 500 kilo 2020), tillsammans med drygt 340 kilo amfetamin (cirka 130 kilo under 2020), 130 kilo kokain (nästan 60 kilo under 2020), 1,5 miljoner narkotika- eller dopningsklassade tabletter (drygt 565 000 tabletter under 2020) och 13 kilo heroin under 2020 (en typ av narkotika som tidigare varit sällsynt bland beslagen i satsningen).